Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner CBI

Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde


Vælg dato
Valgt

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Startdato
22. februar 2018
Slutdato
23. februar 2018
Varighed
2,0 dage
Deltagerpris
236,00 kr.
Pris for ledige
1737,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
1737,10 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-15:30
Beskrivelse
Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner CBI
Kontaktperson
Lone Nielsen/Pia Skøtt-Larsen
Telefonnr
46300400/24298841
Email
rts@rts.dk
Kviknummer
26541618blt8a
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
12
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner

Skolefagkode: 48200
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1737,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1737,10 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan i et tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (loft og væg) i et tæthedsplan ved renovering af en tagkonstruktion og kan hermed sikre, at den valgte tæthedsløsning placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås.

Indhold:
Deltagerne kan i et tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (loft og væg) i et tæthedsplan ved renovering af en tagkonstruktion og kan hermed sikre, at den valgte tæthedsløsning placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås. Deltagerne kan ud fra produktkendskab planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner indefra og udefra under hensyn til udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav. Arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. Endelig kender deltagerne metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø  

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874