Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Varighed
5,0 dage
Deltagerpris
540,00 kr.
Pris for ledige
3495,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
3495,00 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-15:30
Beskrivelse
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Kontaktperson
Lone Nielsen/Pia Skjøtt-Larsen
Telefonnr
46300400/24298841
Email
rts@rts.dk
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Skolefagkode: 47897
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3495,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3495,00 kr.

Målgruppe
Murere og andre faglærte og ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan tegne traditionelle murede overlukninger i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt og på baggrund heraf udføre opmuring af disse konstruktioner samt vurdere kvaliteten heraf.

Indhold:
Deltagerne kan ud fra viden om principper for tegning og konstruktion af traditionelle murede overlukninger tegne disse i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt. Deltagerne har viden om stilperioder og kan redegøre for hvordan de enkelte overlukninger er placeret i forhold til en tidsperiode. Deltagerne kan på baggrund af konstruktioner i 1:1 fremstille skabeloner/skiver til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. Endelig kan deltagerne vurdere kvalitet af eget arbejde samt behov for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874