Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer

Roskilde Tekniske skole - Ledreborg Allè 50, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde


Vælg dato
Valgt

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske skole - Ledreborg Allè 50, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Startdato
29. januar 2018
Slutdato
31. januar 2018
Varighed
3,0 dage
Deltagerpris
324,00 kr.
Pris for ledige
2665,40 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2665,40 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-15:30
Beskrivelse
Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Kontaktperson
Lone Nielsen/Pia Skjøtt-Larsen
Telefonnr
46300400/24298841
Email
rts@rts.dk
Kviknummer
26541618bpn5
Minimum antal deltagere
8
Maksimum antal deltagere
20
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer

Skolefagkode: 48320
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 324,00 kr.
Pris for ledige: 2665,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2665,40 kr.

Målgruppe
Nedrivere, sanerings- og andre bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivnings- og saneringsområdet.

Formål:
Deltagerne kan nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly, øvrige tungmetaller samt chlorerede paraffiner, såvel indendørs som udendørs og kan i den forbindelse planlægge, vælge og udføre nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved nedrivnings eller saneringsarbejdets udførelse under hensyntagen til forventet langtidspåvirkning, som nedrivnings og saneringsarbejdere kan være udsat for.

Indhold:
Deltagerne kan nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly og øvrige tungmetaller samt chlorerede paraffiner, såvel indendørs som udendørs på baggrund af viden om miljø, arbejdsmiljø samt sundhedsrisiko ved langtidspåvirkning af ovennævnte stoffer. Deltagerne kan planlægge nedrivnings- og saneringsarbejdets udførelse og i den forbindelse afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj, sikkerhedsudstyr og velfærdsforanstaltninger, samt udføre nødvendige foranstaltninger til at undgå spredning af skadelige stoffer til omgivelserne ved opbygning af sluse, tilslutning af suger og diverse filtre. Deltagerne kan desuden vælge og anvende nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr under hensyntagen til forventet langtidspåvirkning, som nedrivnings- og saneringsarbejdere i stor udstrækning kan være udsat for. Deltagerne kan endvidere træffe nødvendige foranstaltninger ved transport og bortskaffelse af affald, der indeholder nævnte stoffer, under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinjer for farligt affald, samt foretage rengøring af sikkerhedsudstyr og slutrengøring på arbejdspladsen. Endelig kan deltagerne udføre relevant kvalitetssikring af det udførte nedrivnings-, sanerings- og bortskaffelsesarbejde.  

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874