EGU dyrepakke 1

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist
18. december 2018
Startdato
7. januar 2019
Slutdato
22. februar 2019
Varighed
25,0 dage
Deltagerpris
3094,00 kr.
Pris for ledige
17417,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
17417,75 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Forudsætninger
Kurset er for EGU-elever
Beskrivelse
EGU dyrepakke 1
Kontaktperson
Claus Cornelius /Lone Nielsen
Telefonnr
46300400
Email
rts@rts.dk
Kviknummer
26541619vdeg1
Minimum antal deltagere
6
Maksimum antal deltagere
15
12 ledige pladser

Fag til kurset


Avl og genetik hos dyr

Skolefagkode: 46553
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2319,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2319,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr.

Formål:
Deltageren har kendskab til grundlæggende genetik og avl. Deltageren kan anvende viden om avl, arvelighed, avlssystemer, mærkningssystemer og reproduktion, herunder kønsbestemmelse og brunsttegn.

Indhold:
Deltageren kan ved hold af dyr anvende viden om grundlæggende genetik og avl, herunder arts- og racebegrebet. Deltageren kan ved avlsarbejde anvende viden om avl, arvelighed, avlssystemer, mærkningssystemer og reproduktion, herunder kønsbestemmelse og brunsttegn.

Daglig pasning af dyr i dyrehandler

Skolefagkode: 46554
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 926,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 926,45 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af hobbydyr og kæledyr.

Formål:
Deltageren kan varetage den daglige pasning af dyr i dyrehandler. Deltageren kan udføre alle praktiske elementer vedrørende hold af dyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Indhold:
Deltageren kan varetage den daglige pasning af dyr i dyrehandler. Deltageren kan udføre alle praktiske elementer vedrørende hold af dyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Dyrevelfærd

Skolefagkode: 3041
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 3712,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3712,25 kr.

Dyreværnsloven

Skolefagkode: 46556
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 717,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 717,95 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr i dyrehandler.

Formål:
Deltageren har kendskab til dyreværnsloven og de tilhørende bekendtgørelser vedrørende dyrevelfærd.

Indhold:
Deltageren kan ved hold af dyr anvende viden om dyreværnsloven og de tilhørende bekendtgørelser vedrørende dyrevelfærd.

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Skolefagkode: 40392
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1205,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1205,90 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Indhold:
Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Faglig læsning

Skolefagkode: 47670
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1205,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1205,90 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i læsning af fagtekster i branchen og ved deltagelse i f.eks. AMU.

Formål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse.

Indhold:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannrlse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Grundlæggende faglig matematik

Skolefagkode: 47669
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 1693,85 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1693,85 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Formål:
Deeltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

Indhold:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endlig kan deltagern anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.

Mikrobiologi ved dyrehold

Skolefagkode: 46561
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1205,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1205,90 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr.

Formål:
Deltageren kan anvende grundlæggende mikrobiologi, hygiejne og rutiner til at undgå smittespredning.

Indhold:
Deltageren kan ved hold af dyr anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejne og rutiner til at undgå smittespredning.

Miljø og arbejdsmiljø ved dyrehold

Skolefagkode: 46562
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 717,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 717,95 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr.

Formål:
Deltageren kan udføre alle praktiske elementer vedrørende dyrehold i salgsøjemed på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Indhold:
Deltageren kan udføre alle praktiske elementer vedrørende dyrehold i salgsøjemed på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Særlige dyregrupper

Skolefagkode: 9802
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 3712,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3712,25 kr.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874