EGU tillægspakke 2

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Startdato
12. november 2018
Slutdato
21. december 2018
Varighed
25,0 dage
Deltagerpris
2950,00 kr.
Pris for ledige
16156,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
16156,75 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
09:00-14:55
Beskrivelse
EGU tillægspakke 2
Kontaktperson
Claus Cornelius
Telefonnr
46300400
Email
ts@rts.dk/cec@rts.dk
Kviknummer
26541618vet46
Minimum antal deltagere
0
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Skolefagkode: 42389
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 1180,00 kr.
Pris for ledige: 6092,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6092,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne med at planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser og for at opnå sprøjtecertifikat. NB! Dette kursus er godkendt af Miljøstyrelsen som grundlag for udstedelse af sprøjtecertifikat.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten.Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Planteliv, økologi og miljølære

Skolefagkode: 45728
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 5,9

Deltagerpris: 1770,00 kr.
Pris for ledige: 10064,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 10064,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Formål:
I uddannelsen samarbejder deltagerne om at indsamle, bearbejde og forelægge faglige informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling samt planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold.I udannelsen samarbejder deltagerne om at indsamle, bearbejde og forelægge stoffers kredsløb i naturen.I uddannelsen samarbejder deltagerne om at foretage beregninger af gødningsstoffet i forhold til gødningers indhold af hovednæringsstoffer.

Indhold:
Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling med henblik på medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre foretage indsamling, bearbejdning og forelæggelse af informationer om planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold og planternes nødvendige og mest almindelige stoffers kredsløb i naturen med henblik på medvirken ved hensigtsmæssig dyrkning, pasning og pleje af planter inden for gartnerområdet under samtidig hensyntagen til miljømæssige forhold. Deltageren kan i samarbejde med andre ved hjælp af regning og matematik foretage beregninger ud fra jordbundsanalyser af tilførslen af mængder af gødningsstoffer set i forhold til gødningernes procentvise indhold af de forskellige hovednæringsstoffer.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874