Genbrugspladser overbygning

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske skole - Ledreborg Allè 50, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Startdato
6. februar 2018
Slutdato
8. februar 2018
Varighed
3,0 dage
Deltagerpris
552,00 kr.
Pris for ledige
1825,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
1825,10 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
Genbrugspladser overbygning
Kontaktperson
Claus Cornelius
Telefonnr
46300400
Email
ts@rts.dk/cec@rts.dk
Kviknummer
26541618vgp06
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
25
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Ressourcestrømme og affaldshåndtering

Skolefagkode: 47123
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 552,00 kr.
Pris for ledige: 1825,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1825,10 kr.

Målgruppe
Produktionsmedarbejdere inden for fremstillingsindustri, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan analysere, håndtere og dokumentere affald og affaldsstrømme i virksomheden ud fra viden om affaldsfraktioner, regler for behandling af affald og arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler for affaldshåndtering. Deltageren kan endvidere vejlede kolleger om håndtering af affald.

Indhold:
Produktionsmedarbejderen kan, ud fra en systematisk beskrivelse af virksomhedens ressource- og værdistrømme og af hvordan spild og affald er en del af disse strømme, medvirke til at reducere spild og affald samt optimere virksomhedens værdi- og ressourcestrømme. Medarbejderen kan anvende metoder til at forstå og analysere disse strømme. Medarbejderen kan sortere materialer i fraktioner, vurdere deres placering i et affaldshierarki og vurdere omkostninger ved at oparbejde og tilbageføre fraktioner i produktionen. Medarbejderen kan identificere eksterne aktører, der kan behandle fraktioner og vurdere mulige omkostninger og indtægter ved forskellige valg af aktører. Medarbejderen kan anvende regler om affaldshåndtering iht. gældende affaldsbekendtgørelse, miljøbeskyttelses-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Endelig kan medarbejderen anvende og deltage i opbygning af virksomhedens miljøstyrings- eller kvalitetsstyringssystem, herunder anvende metoder til at vejlede og engagere kollegaer i håndtering af virksomhedens ressourcestrømme og affald.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874