• Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger
  • Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger

   Fodterapeut

   Med fødderne i fokus

   Som fodterapeut behandler du fødder på især ældre mennesker, der kan have problemer på grund af kredsløbssygdomme. En vigtig del af jobbet er at rådgive om, hvordan man kan forebygge forskellige lidelser ved hjælp af det rette fodtøj m.m. 

   Startdatoer

    31. januar
    7. august

    Tilmeld dig nu (tilmeldingsblanket)
    se adresse og kort

   Uddannelsesforløb

   Uddannelsen varer i alt 18 måneder og indeholder ca. 640 teoritimer og ca. 1.250 praktiske timer/kliniktimer.

   Den praktiske undervisning, dvs. klinikundervisning og undervisning i værksted er koordineret med teoriundervisningen, således at uddannelsen fremstår som en samlet helhed med maksimal synergi imellem uddannelsens forskellige elementer.

   Uddannelsen er opdelt i 3 moduler, der alle indeholder undervisning i fodterapeutens administrative funktioner:

   • 1. modul handler om fodterapeutens almene funktioner
   • 2. og 3. modul handler om fodterapeutens specifikke opgaver - her er sværhedsgraden stigende
   • 3. modul handler om fodterapeutens selvstændige varetagelse af sine arbejdsområder

   Den praktiske undervisningstid finder fortrinsvis sted på fodterapeutskolernes klinikker og værksteder, samt lejlighedsvis som forlagt undervisning på et af regionens hospitaler. Desuden som observationsophold på f.eks. dermatologisk, medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling.

   Forholdet mellem teori- og klinikundervisning i de enkelte moduler fremgår af nedenstående model (ca. tal):

      Modul 1   Modul 2   Modul 3   I alt 
   Teoritimer 213 214 213 640
   Kliniktimer 417 416 417 1250

   Der udarbejdes en konkret fag-/timefordeling samt funktionsplan for det enkelte modul.


   Adgangskrav, optagelse og ansøgning

   Adgangskrav

   Du skal have:
   1. opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven
   2. opnået mindst 02 ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve (eller en tilsvarende prøve) eller opnået mindst 02 ved folkeskolens afgangsprøver i både dansk, matematik og fysik/kemi
   3. have anden relevant erfaring, der modsvarer punkt 2 

   Optagelse

   Fodterapeutskolen optager de bedst egnede ansøgere til uddannelsen efter følgende retningslinjer:
   • Der lægges vægt på karakterer i de relevante fag, modenhed herunder personlige og sociale kompetencer, IT- kundskaber på brugerniveau, deltagelse i kurser indenfor beslægtede fagområder samt relevant sundhedsfaglig og/eller administrativ erhvervserfaring.
   • Evt. udenlandske eksamensbeviser eller dokumentation skal være oversat til dansk af ambassade el.lign instans, der kan garantere for ægtheden.
   • Skolen optager 36 elever pr. hold.
   • Der er optag på uddannelsen minimum 2 gange årligt. Uddannelsen påbegyndes januar/februar og august hvert år.

   Vil du se skolen?

   Vil du gerne se skolen og stille spørgsmål personligt, inviterer vi til informationsmøde to gange om året (før hver ansøgningsfrist) - husk at tilmelde dig.
    Se de aktuelle datoer i kalenderen

   Ansøgning og ansøgningsfrister

   For at komme i betragtning skal ansøgnings- og motivationsskemaet (se link øverst på siden) være indsendt:
   • senest 1. april til optagelse med start i august
   • senest 1. oktober til optagelse med start i januar/februar
   Ansøgningsskema samt nedenstående filer sendes digitalt (i en samlet mail) til:
    fts-elevadm@rts.dk
   - eller via e-Boks til Roskilde Tekniske Skole.

   Anmod gerne om kvittering for modtaget mail, når du sender din ansøgning. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgninger. Al kommunikation med ansøgere foregår pr. mail – vær derfor opmærksom på at tjekke din mail jævnligt (også spamfilteret, gælder især brugere af gmail, hotmail og outlook.com).
   • Skole-/kursusbeviser (alle udenlandske skole- og kursusbeviser skal være oversat til dansk)
   • CV
   • Evt. bevis for gyldigt førstehjælp (max 2 år). Førstehjælp er IKKE et optagelseskrav, da det ligger i uddannelsen
   • Vellignende foto i pasfotostørrelse (jpg/png)

   Indkaldelse til samtale

   Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, indkaldes til en samtale af ca. 5 minutters varighed. Formålet med samtalen er, at skolen kan vurdere din motivation for uddannelsen samt din uddannelsesparathed.
   Da samtalen indgår i skolens udvælgelsesproces af bedst egnede ansøgere, er det vigtigt at du møder op til samtalen.
   I samme anledning vil det være muligt at få en rundvisning på skolen og stille eventuelle spørgsmål.
   Se de aktuelle datoer i kalenderen.

   Har du spørgsmål til ansøgningen? 
   Kontakt elevadministrationen:
    46 300 400 eller  fts-elevadm@rts.dk
    


   Autorisation

   Når du har gennemført uddannelsen, udsteder Fodterapeutskolen et bevis for gennemført uddannelse til fodterapeut. Herefter kan du søge om autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til lov om sundhedspersoner:

    Ansøgning om autorisation samt mere information


   Jobmuligheder

   Som fodterapeut kan du arbejde på sygehuse og hospitaler, eller du kan blive selvstændig og åbne din egen klinik som praktiserende fodterapeut.


   Praktik

   Praktik

   Praktik under din uddannelse foregår på skolens klinik.
   ØkonomiØkonomi

   Økonomi

   SU (Statens Uddannelsesstøtte efter gældende regler).
    Læs om økonomi

   Uddannelsesplan

   Se målbeskrivelser og kompetencemål for hhv. teoriundervisningen og den praktiske undervisning (klinikundervisningen) - fordelt på uddannelsens tre moduler:

    Uddannelsesordning for uddannelsen til fodterapeut


   Information til nye elever

   Inden studiestart skal du som ny elev have købt:

   Knoglefod
   1 stk. knoglefod
    

   Saks
   1 stk. saks
   (f.eks. Fiskars - skal kunne klippe i skind, skumgummi m.m.
    

   Træningsbold og massagebold
   1 stk. bold til fodøvelser (dia 9 cm.) + 1 stk. massagebold (dia 9 cm.)
    

   Plastæske
   1 stk. plastæske til knivblade m.m.
   (størrelse ca. 10x15 cm, kan købes hos fiskegrejsforhandlere)
    

   Tang og fil
   1 stk. rund-flad tang, 1 stk. bidetang og 1 stk. fil
    

   - samt:

   • ca. 3 sæt kliniktøj og 1 par kliniksko (vejledning omkring tøj og sko gives den første uge efter studiestart - tøjleverandører besøger som regel skolen)
   • pc, helst bærbar (skemaer og undervisningsmaterialer er kun elektronisk tilgængelige) - herudover anbefaler vi en smartphone/tablet 
    (bemærk, hvis du er ordblind, kan du få tildelt IT-rygsæk, der indeholder bærbar pc)

   De forskellige materialer kan bl.a. købes hos:


   Links

    
    Om uddannelsen fodterapeut (på UddannelsesGuiden)

    Bekendtgørelse om uddannelsen til fodterapeut


   Vi kan hjælpe dig

    Vejledning, hjælp og støtte

   Optagelse, adgangskrav, su m.m.
   Uddannelsesadministrationen:  fts-elevadm@rts.dk
   Specialpædagogisk støtte
   Lykke Rønholt:  lyr@rts.dk
   Bibi Kjersgaard:  bak@rts.dk
   Generelle spørgsmål og henvendelser
   Roskilde Tekniske Skole:
    46 300 400
   Kontoret på Fodterapeutskolen:
    fts@rts.dk -  3535 6622
   Skoleleder, Lykke Rønholt:
    lyr@rts.dk -  2224 4543


   Du starter din uddannelse på

    Fodterapeutskolen
    Titangade 13A, 4. sal • 2200 København N
    Google Maps    rejseplanen.dk

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   (postadresse og administration)
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

   Bemærk, 2. juli til 27. juli:
    Mandag-fredag kl. 8.00-12.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874