Teknik, energi, styring og it

For dig, der gerne vil arbejde med teknologi, elektriske installationer eller it. Du vil bl.a. skulle bearbejde materialer til montage og energistyring, kontrol af elektriske installationer, opsætning og fejlfinding i it-systemer. Du kommer til at arbejde med tværfaglige projekter, hvor du afprøver mulighederne inden for fag som vvs, elektriker eller data- og kommunikation. På den baggrund kan du få det bedste grundlag for at træffe det helt rigtige uddannelsesvalg.

 


 Tilmeldingsblanket
Adgangskrav og tilmelding:
 på eud   på eux

Start på grundforløb 1

 6. august (eud/eux)
 ingen hold i januar  se Fremtidens håndværker

 

Den projektorienterende undervisning tager afsæt i praktiske projekter, der arbejdes med i grupper, og som kan tones i forhold til din egen faglige interesse. Projekterne kan blandt andet handle om:

  • brugen af værktøj
  • udstyr inden for brancherne
  • arbejdspladskultur
  • samarbejde
  • iværksætteri og innovation

Et eksempel på projekt kan være opbygning af et teknikrum fra start til slut. Heri indgår emner som elektrisk- og termisk energi, it-kommunikation, energiberegninger, tekniske diagrammer og arbejdstegninger samt udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser og vejledninger på dansk.

Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

Efter grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle skolens uddannelser på grundforløb 2.

Fagretningen Teknik, energi, styring og it er til dig, der fx overvejer at tage en af uddannelserne:


Hvem skal gå på grundforløb 1?

Det skal du, hvis du kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse - eller det er mindre end et år siden, du gik ud af folkeskolen.

På grundforløb 1 starter du på en fagretning, der giver dig et indblik i en række uddannelser, så det bliver lettere for dig at vælge en uddannelse, inden du skal videre på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger, grundforløb 2 varer også 20 uger, dvs. at du i alt skal gå på grundforløb i 40 uger.

  Er det mere end et år siden, du afsluttede folkeskolen?


Adgangskrav

Du skal mindst have 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve. Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 Adgangskrav


Vælg euxVælg eux

Vælg eux

Tag uddannelsen med eux og få fag på gymnasialt niveau, så du har bedre muligheder for at læse videre
PraktikPraktik

Praktik

Du skal selv finde en praktikplads, men skolens vejledere kan hjælpe dig på vej
ØkonomiØkonomi

Økonomi

SU (Statens Uddannelsesstøtte efter gældende regler) og elevløn
Et sted at boEt sted at bo

Et sted at bo

Bo på skolehjem eller kostskole under uddannelsen eller find en ungdomsbolig

Download


Undervisningsplan

Læs om de formelle krav til uddannelsen (undervisning, opbygning, prøver og eksamen):

 Se den lokale undervisningsplan på elevplan


Vi kan vejlede dig

Brian Sparre
Brian Sparre
Vejleder, Pulsen 2
 46 300 400
 bro@rts.dk
Michael Nørholt
Michael Nørholt
Vejleder, Pulsen 2
 46 300 400
 mnoe@rts.dk


Du starter din uddannelse (grundforløb 1) på

 Roskilde Tekniske Skole
 Pulsen 2 • 4000 Roskilde

Udskriv