• Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger
 • Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger
  • Eux 1
  • Eux 2
  • Eux 3
  • Eux 4
  • Eux 5

  Eux

  Erhvervsfaglig studentereksamen er for dig, der vil have erhvervsuddannelse og studenterhue

  Hvad er eux?

  Med en eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk uddannelse, mens den erhvervsfaglige studentereksamen giver dig gymnasiefag og dermed flere og bedre muligheder for at læse videre. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder på dit praktiksted.

  På Roskilde Tekniske Skole tilbyder vi eux inden for bygge- og anlægsuddannelser, grønne uddannelser og på uddannelser inden for bil, metal, vvs og el.

  Start grundforløb 1
  - direkte fra 9./10. klasse

   6./8. august

  Start grundforløb 2

   januar 2019

  Hvad siger eleverne

  Marie læser til dyrlæge på Københavns Universitet. Inden da læste hun eux på Landbrugsskolen Sjælland, som er en del af Roskilde Tekniske Skole.
  (Video: Roskilde Tekniske Skole)
  Hør 17-årige Andreas fortælle, hvorfor han har valgt at starte på eux-grundforløb.
  (Video: Roskilde Tekniske Skole)
   

  Vælg din eux-uddannelse

  Optagelse og adgangskrav

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse?

  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller afsluttede for mindre end et år siden), skal du starte på grundforløb 1 (og derefter fortsætte på grundforløb 2).

  Ansøgning og optagelse

   Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

  Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

  Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
   Læs om digital post og e-Boks

  Adgangskrav

  Du skal søge senest 1. marts og opfylde disse adgangskrav:

  • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Eud10

  Går du i 9. klasse, og er du i tvivl om, hvilken fagretning eller uddannelse du skal vælge, eller ønsker du at forbedre dine karakterer?
   Overvej Eud10

  Mere end et år efter folkeskolen?

  Hvis du afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på grundforløb 2.

  Ansøgning og optagelse

   Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

  Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

  Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
   Læs om digital post og e-Boks

  Adgangskrav

  Du skal opfylde disse adgangskrav:

  • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala)
  • Starter du direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

  Overvejer du at tage uddannelsen som eux, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder, så vi sammen er sikre på, at du har forudsætningerne for at gennemføre uddannelsen.

  Udvidet adgang til grundforløb 1

  Som forsøg er målgruppen for grundforløb 1 udvidet i skoleåret 2018-19. Det betyder, at hvis du blev færdig med grundskolen i 2016 eller 2017, har du mulighed for at søge om opstart på grundforløb 1 i august 2018, hvis du lever op til disse kriterier:

  • Du kan have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst ét års varighed (rettet mod en erhvervsuddannelse)
  • Du kan have gennemført ét år af en gymnasial uddannelse
  • Du skal have mindst karakteren 02 i dansk og matematik fra grundskolens afgangsprøve
  • Du må ikke tidligere have været optaget på GF1

  Opfylder du ikke kravene?

  Optagelsesprøve

  Opfylder du ikke kravene, kan du tilmelde dig alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

   Læs mere og se aktuelle datoer i skolens kalender
   Regler for optagelsesprøver

  Har du brug for at forbedre dine karakterer?

   Overvej forløbet Klar til eux

  Har du en uddannelsesaftale?

  Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
   46 300 400

  Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

  Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

  Opbygning af uddannelsen

  • Grundforløb 1

   Grundforløb 1

   For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

   Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

   Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning med mulighed for eux.

   I fagretningen på grundforløb 1 møder du en række uddannelser inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb introduceres du til uddannelserne og branchen. Du lærer om arbejdspladskultur og iværksætteri, får prøvet forskellige arbejdsmetoder og bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

   På eux har du også gymnasiefag. På grundforløb 1 er det de tre grundfag dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

   Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

  • Grundforløb 2

   Grundforløb 2

   For dig, som har gennemført grundforløb 1
   - OG for dig, som afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

   Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

   Inden du starter, skal du beslutte dig for en eux-uddannelse. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

   Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen.

   På grundforløb 2 har alle eux-elever tre gymnasiefag. Fagene afhænger af den valgte uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

   Bemærk, hvis du starter direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

   Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

  • Hovedforløb

   Hovedforløb

   For dig, som har bestået grundforløb 2

   Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

   På vores eux-uddannelser veksler hovedforløbet mellem skoleperioder (gymnasiefag og erhvervsuddannelse) og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med.

   På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen og vælger dit speciale.

   Du fortsætter med gymnasiefagene, som varierer alt efter dit valg af uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

   I løbet af din eux-uddannelse opnår du:

   • dansk på A-niveau
   • engelsk og matematik på B-niveau
   • samfundsfag på C-niveau
   • yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau

   Hovedforløbet afsluttes med en større skriftlig opgave og dit eux-eksamensprojekt.

  Aktuelt

  Følg skolens sociale liv:


  Download

  Vælg grundforløb 1

  - fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

  Det detaljerede håndværk

  Det detaljerede håndværk

  Start i august - Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med nytænkning af arkitektur, design og håndværk?

  Det digitale design

  Det digitale design

  Start i august - Roskilde og Kalundborg
  Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

  Det levende byggeri

  Det levende byggeri

  Start i august - Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med håndværk, teknologi og kreativitet?

  Dyr og landbrug

  Dyr og landbrug

  Start i august - Roskilde og Høng
  Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

  Gartner, natur og landbrug

  Gartner, natur og landbrug

  Start i august - Høng
  Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

  Landbrug

  Landbrug

  Start i august - Roskilde og Høng
  Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

  Mad, ernæring, gartner og oplevelser

  Mad, ernæring, gartner og oplevelser

  Start i august - Fårevejle
  Drømmer du om en fremtid fyldt med mad, sundhed og bæredygtighed? Dette grundforløb udbydes i samarbejde med EUC Nordvestsjælland.

  Metal og mekanik

  Metal og mekanik

  Start i august - Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

  Natur, planter og anlæg

  Natur, planter og anlæg

  Start i august - Roskilde, Ringsted og Skibby
  Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

  Teknik, energi, styring og it

  Teknik, energi, styring og it

  Start i august - Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

  Urban Gardening & Cooking

  Urban Gardening & Cooking

  Start i august - Valby
  Drømmer du om en fremtid fyldt med gastronomi, økologiske grøntsager, planter og grønne anlæg?

  Anlæg, dyr og landbrug

  Anlæg, dyr og landbrug

  Start i januar - Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter, anlæg og masser af frisk luft? 

  Fremtidens håndværker

  Fremtidens håndværker

  Start i januar - Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med grønne anlæg, byggeri, it, metal eller mekanik?

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874