Økonomi

SU, elevløn, ungdomskort, deltagerbetaling, fonde, legaterSU - for studerende på htx

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Indsend din ansøgning online, læs om regler og beregn, hvor meget du kan få i SU:

 www.su.dk 

Venter du på besked om din SU?

Husk at læse din digitale post:

 www.e-boks.dk 


SU og elevløn - for erhvervsuddannelserne

Under grundforløbet

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på Roskilde Tekniske Skole, får du løn under hele uddannelsesforløbet.

Har du IKKE en uddannelsesaftale, og er du over 18 år, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Indsend din ansøgning online, læs om regler og beregn, hvor meget du kan få i SU:

 www.su.dk 

Under hovedforløbet

Under hovedforløbet skal alle have en uddannelsesaftale og modtager derfor løn.

 

Venter du på besked om din SU?

Husk at læse din digitale post:

 www.e-boks.dk 


Ungdomskort

Et ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport, når du er studerende. Du skal først godkendes til et ungdomskort og derefter bestille det. Ansøg og bestil samt læs om regler og se svar på ofte stillede spørgsmål:

 www.ungdomskort.dk

Venter du på besked om ungdomskort?

Husk at læse din digitale post:

 www.e-boks.dk 


Deltagerbetaling

Deltagerbetaling kan f.eks. være udgifter til undervisningsmidler, studieture, ekskursioner og lignende. Ved deltagerbetaling bliver der oplyst tydeligt om det og i god tid.

 Se reglerne i bekendtgørelse nr. 1711 af 20. december 2006


Søg fonde og legater

Uddannelsesfond i Roskilde: Karen og Olga Nybyes fond

Betingelserne er:

 www.nybyesfond.dk

Studie- og rejselegat: For landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Betingelserne er bl.a.:

 Vedtægter for studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

 Ansøgningsskema for studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Andre legater og fonde

 Søg andre legater og fonde på legatbogen.dk

 

Udskriv