Fravær

Sådan gør du ved fravær og sygemelding

For htx-elever

 Se elevhåndbog for HTX Roskilde

For eud- og eux-elever

Mødepligt til undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen, og vi ser frem til at møde dig hver dag i dit uddannelsesforløb.

Hvis du bliver syg, skal du give din lærer besked på Elevplan. Dette skal ske, inden du skal møde klokken 8.00. Hvis du er forhindret i at bruge elevplan, kan du ringe til skolens omstilling på telefon 46 300 400.

Alt fravær registreres og kan medføre advarsel og i værste fald udelukkelse fra undervisningen.

Opfølgning på fravær

Elever uden uddannelsesaftale

Kontaktlæreren følger dit fravær og kontakter dig, hvis vi bliver bekymrede for, at du ikke kommer til undervisningen. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelses-/studieaktiv eller ikke kan opfylde kompetencemålene. Kontaktlæreren tager initiativ til at kontakte dig og til at sende advarsler til dig. Hvis du er under 18 år, sendes brevet til forældre/værge.

  1. Bekymringssamtale (er du OK?), hvis vi efter et stykke tid bemærker et begyndende fravær.
  2. Vi sender 1. advarsel, hvor vi beder dig om at komme i skole.
  3. 2. advarsel: Du indkaldes til en samtale med din kontaktlærer, uddannelses- og erhvervsvejleder og eventuelt dine forældre/værge. På mødet udarbejdes en plan for hvordan du gennemfører din uddannelse.

Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse.

Vær opmærksom på, at du kun må påbegynde en erhvervsuddannelse tre gange.

Elever med uddannelsesaftale (inkl. skolepraktik)

Det er vigtigt, at der er et tillidsfuldt forhold mellem elev, virksomhed og skole omkring dit fravær og årsager hertil. Derfor orienteres og inddrages praktikvirksomheden, når du har fravær. Dette gøres alle involverede bekendt med, fra starten af uddannelsen. Læreren kontakter virksomheden, enten telefonisk eller på mail.

De Lokale UddannelsesUdvalg for uddannelserne har lavet aftaler, for hvordan skolen skal følge op på fravær:

Praktikvirksomheden kontaktes straks ved fravær, enten telefonisk eller på mail.

Hvis fraværet får et omfang, så det skønnes, at du skal tage hele eller dele af skoleopholdet om, inddrages din virksomhed. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår en elev ikke kan opfylde kompetencemålene på et skoleophold, og derfor skal tage opholdet om.

 Fraværsregler - præsentation

Udskriv