• Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu

  Engelsk B

  I engelsk-B har du 2 år til at opbygge en række kompetencer.

  Formål

  Grundlæggende er der fire hovedformål med faget:

  1. Et vindue mod verden
   Du skal kunne bruge engelsk som adgangsvej til at forstå, hvad der sker i engelsksprogede samfund og kulturer og den globale verden, med andre ord skal du opbygge en global orienteringsevne.
  2. Et kommunikationsredskab
   Du skal kunne kommunikere med relevante målgrupper, dvs. det er dine kommunikationsbehov, der er udgangspunktet.
  3. Æstetisk forståelse og respons
   Tekster på engelsk er ikke kun et gennemgangsled til f.eks. erhvervelse af viden, men har også en oplevelsesværdi i sig selv. Derfor er den æstetiske forståelse og bevidsthed central i engelsk.
  4. Interkulturel transmission
   Du skal kunne aflæse og formulere budskaber i kulturelle blandingssituationer. Faget engelsk bliver således et sted for kulturmøder mellem dansk og engelsksproget kultur og skal være med til, at du bliver bevidst om betydningen af evnen til at håndtere kulturel forskellighed.

  Indhold

  I engelsktimerne skal du beskæftige dig med:

  • tekster med teknologihistorisk og etisk naturvidenskabeligt indhold
  • grundlæggende teknisk, teknologisk og naturvidenskabelig terminologi
  • væsentlige engelsksprogede tekster inden for de litterære hovedgenrer
  • almene og teknologi-relaterede kommunikationsformer
  • centrale tekster, der tilsammen giver et portræt af Storbritannien og USA, omfattende historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold
  • en systematisk engelsk grammatik, der kombinerer teori, sprogforståelse, sprogiagttagelse og praktisk anvendelse

  Arbejdsform

  Faget er obligatorisk i de 2 første år af uddannelsen. Herefter er det muligt at vælge engelsk på A-niveau.

  Engelsk B har 4 lektioner om ugen på 1. år og 4 lektioner på 2. år.

  Den 2-årige undervisning i Engelsk B er fordelt på 6-8 emner.

  Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og projektorienteret undervisning. IT anvendes hvor det er relevant fx i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

  Der skal afleveres 7 skriftlige standardopgaver. Heri indgår et selvvalgt emne, der anvendes ved den mundtlige eksamen.

  Eksamen

  Faget afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve som varer 5 timer:

  • 1 time bruges til en prøve, hvor faglige hjælpemidler ikke er tilladt
  • 4 timer anvendes til en prøve, hvor alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladt

  Den mundtlige eksamen er efter lodtrækning. Du skal vælge et emne og til dette emne skal du udarbejde en synopsis og noget præsentationsmateriale. Den mundtlige eksamen består desuden af en samtale om en 2-4 siders ukendt tekst.

  Eksaminationstiden er 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874