Engelsk B

I engelsk-B har du 2 år til at opbygge en række kompetencer.

Formål

Grundlæggende er der fire hovedformål med faget:

 1. Et vindue mod verden
  Du skal kunne bruge engelsk som adgangsvej til at forstå, hvad der sker i engelsksprogede samfund og kulturer og den globale verden, med andre ord skal du opbygge en global orienteringsevne.
 2. Et kommunikationsredskab
  Du skal kunne kommunikere med relevante målgrupper, dvs. det er dine kommunikationsbehov, der er udgangspunktet.
 3. Æstetisk forståelse og respons
  Tekster på engelsk er ikke kun et gennemgangsled til f.eks. erhvervelse af viden, men har også en oplevelsesværdi i sig selv. Derfor er den æstetiske forståelse og bevidsthed central i engelsk.
 4. Interkulturel transmission
  Du skal kunne aflæse og formulere budskaber i kulturelle blandingssituationer. Faget engelsk bliver således et sted for kulturmøder mellem dansk og engelsksproget kultur og skal være med til, at du bliver bevidst om betydningen af evnen til at håndtere kulturel forskellighed.

Indhold

I engelsktimerne skal du beskæftige dig med:

Arbejdsform

Faget er obligatorisk i de 2 første år af uddannelsen. Herefter er det muligt at vælge engelsk på A-niveau.

Engelsk B har 4 lektioner om ugen på 1. år og 4 lektioner på 2. år.

Den 2-årige undervisning i Engelsk B er fordelt på 6-8 emner.

Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og projektorienteret undervisning. IT anvendes hvor det er relevant fx i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

Der skal afleveres 7 skriftlige standardopgaver. Heri indgår et selvvalgt emne, der anvendes ved den mundtlige eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve som varer 5 timer:

Den mundtlige eksamen er efter lodtrækning. Du skal vælge et emne og til dette emne skal du udarbejde en synopsis og noget præsentationsmateriale. Den mundtlige eksamen består desuden af en samtale om en 2-4 siders ukendt tekst.

Eksaminationstiden er 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

Udskriv