• Der er stadig ledige studiepladser på HTX Roskilde - ring på telefon 25740315
 • Der er stadig ledige studiepladser på HTX Roskilde - ring på telefon 25740315
 • Der er stadig ledige studiepladser på HTX Roskilde - ring på telefon 25740315
 • Der er stadig ledige studiepladser på HTX Roskilde - ring på telefon 25740315
 • Der er stadig ledige studiepladser på HTX Roskilde - ring på telefon 25740315
 • Der er stadig ledige studiepladser på HTX Roskilde - ring på telefon 25740315

  Matematik B

  Matematik indgår i flere og flere sammenhænge i vores samfund, - og vi støder for eksempel ofte på tal og kurver i mediernes redegørelser for aktuelle begivenheder.

  Matematik B er et 2-årigt forløb, som afsluttes efter 2. år og har et omfang på 5 lektioner om ugen.

  Formål

  Målet med faget er dels at give dig indsigt i områder indenfor matematikken, som gør dig i stand til at analysere problemstillinger med matematikindhold fra hverdagen, på jobbet og i et senere studieforløb, dels at give dig nogle metodiske værktøjer til brug ved strukturering af problemstillinger og logisk tænkning.

  Indhold

  På B-niveauet skal der arbejdes med følgende matematiske områder:

  • Trigonometri (sinus, cosinus og tangens)
  • Rumlige figurer, herunder kegler, kugler og pyramider
  • Analytisk geometri, herunder linier, parabler og cirkler
  • Funktioner, herunder polynomier og potensfunktioner
  • Vektorer i planen
  • Differentialregning, herunder optimering
  • Integralregning, herunder beregning af arealer under kurver

  Herudover er 20 % supplerende stof, som bygger videre på ovenstående.

  Arbejdsformer

  Faget tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, og der arbejdes blandt andet problemorienteret og tværfagligt med løbende inddragelse af IT-værktøjer.

  Der afleveres både hjemmeopgaver og projektrapporter.

  Der arbejdes skiftevis selvstændigt og i grupper.

  Eksempler på projekter:

  • Design, beregning og produktion af varmluftballon
  • Opstillinger af matematiske modeller til forklaring af biologiske fænomeners vækst
  • Design af og beregning på en bro
  • Optimering af materialeforbruget på et vandkar

  Eksamen

  I slutningen af forløbet udarbejdes der i løbet af 14 dage et IT-baseret afsluttende projekt, som sammen med de andre projektopgaver indgår i den mundtlige del af den afsluttende eksamen.

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874