Matematik B

Matematik indgår i flere og flere sammenhænge i vores samfund, - og vi støder for eksempel ofte på tal og kurver i mediernes redegørelser for aktuelle begivenheder.

Matematik B er et 2-årigt forløb, som afsluttes efter 2. år og har et omfang på 5 lektioner om ugen.

Formål

Målet med faget er dels at give dig indsigt i områder indenfor matematikken, som gør dig i stand til at analysere problemstillinger med matematikindhold fra hverdagen, på jobbet og i et senere studieforløb, dels at give dig nogle metodiske værktøjer til brug ved strukturering af problemstillinger og logisk tænkning.

Indhold

På B-niveauet skal der arbejdes med følgende matematiske områder:

Herudover er 20 % supplerende stof, som bygger videre på ovenstående.

Arbejdsformer

Faget tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, og der arbejdes blandt andet problemorienteret og tværfagligt med løbende inddragelse af IT-værktøjer.

Der afleveres både hjemmeopgaver og projektrapporter.

Der arbejdes skiftevis selvstændigt og i grupper.

Eksempler på projekter:

Eksamen

I slutningen af forløbet udarbejdes der i løbet af 14 dage et IT-baseret afsluttende projekt, som sammen med de andre projektopgaver indgår i den mundtlige del af den afsluttende eksamen.

Udskriv