Kemi B

Formål

Målet med faget er at give dig en dybere forståelse af kemiske reaktioners betydning for miljø- og samfundsmæssige forhold. Derudover skal du blive i stand til at opsøge, forstå og anvende kemiske informationer.

Indhold

Kernestoffet omfatter:

 • kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhæng
 • stoffers opbygning og egenskaber
 • kemisk sprogbrug
 • simple kemiske beregninger
 • et bredt udvalg af organiske stofklasser
 • uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse
 • reaktionstyper
 • kemisk ligevægt
 • reaktionshastighed
 • kvantitative og kvalitative analyser
 • kemisk syntese
 • anvendelse af relevant laboratorieudstyr
 • kemikalier og sikkerhed

Hertil kommer supplerende stof.

Arbejdsform

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem tematiske og systematiske forløb. Der vil være laboratoriearbejde sideløbende med den teoretiske undervisning. Besøg på virksomheder eller institutioner er også muligt. Det skriftlige arbejde omfatter journal- og rapportskrivning i forbindelse med eksperimenter. Faget kan desuden indgå i tværfagligt samarbejde. 

Eksamen

Der er mulighed for 2 forskellige prøveformer:

 • En mundtlige prøve af ca. 30 minutters varighed. Du har ca. 30 minutters forberedelsestid, hvor alt skriftligt materiale, lommeregner og nødvendigt udstyr må benyttes. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de skriftlige arbejder fra undervisningen. Under prøven må der kun bruges noter fra forberedelsestiden og nødvendigt udstyr.
 • En eksperimentel mundtlig prøve der gennemføres på baggrund af et kendt eksperiment og en teoretisk opgave. Eksaminationstiden er 105 min. for 3 eksaminander. Der er 15 min. forberedelsestid.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874