Kemi B

Formål

Målet med faget er at give dig en dybere forståelse af kemiske reaktioners betydning for miljø- og samfundsmæssige forhold. Derudover skal du blive i stand til at opsøge, forstå og anvende kemiske informationer.

Indhold

Kernestoffet omfatter:

Hertil kommer supplerende stof.

Arbejdsform

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem tematiske og systematiske forløb. Der vil være laboratoriearbejde sideløbende med den teoretiske undervisning. Besøg på virksomheder eller institutioner er også muligt. Det skriftlige arbejde omfatter journal- og rapportskrivning i forbindelse med eksperimenter. Faget kan desuden indgå i tværfagligt samarbejde. 

Eksamen

Der er mulighed for 2 forskellige prøveformer:

Udskriv