Biologi C

Biologi omhandler det levende og samspillet mellem det levende og omgivende miljø, herunder livsprocesser på alle niveauer (molekyle, celle, individ, økosystem, globale).

Du skal tilegne dig grundlæggende biologisk viden og anvendelsen af denne viden indenfor områder som produktion, bioteknologi, miljø, medicin og sundhed.

Biologi er et eksperimentelt fag, hvor feltundersøgelser og laboratoriearbejde er en væsentlig baggrund for forståelse af biologiske sammenhænge.

Formål

Indhold

Herudover inddrages supplerende stof, som omfatter problemstillinger inden for sundhed, miljø, produktion og bioteknologi, som uddyber og perspektiverer det centrale stof.

Arbejdsform

Undervisningen er tilrettelagt som temaundervisning. Mindst et tema foregår i samarbejde med et eller flere andre fag.

Undervisningsformerne er afvekslende og lægger vægt på at du er aktiv gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. Praktiske eksperimenter og ekskursioner er integreret i undervisningen.

Det eksperimentelle arbejde dokumenteres i journaler og rapporter.

Eksamen

Udskriv