Samfundsfag C

I Samfundsfag C får du forståelse for og lærer at navigere i det samfund, der omgiver dig.

Følgende spørgsmål er nogen af dem, der arbejdes med i faget: 

Formål

Målet med undervisningen er at give dig indsigt i økonomiske, kulturelle, politiske og teknologiske forhold – primært med fokus på danske forhold.

Du skal blive bedre til at:

Indhold

Faget beskæftiger sig primært med danske, men også med internationale samfundsforhold samt samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Følgende områder er centrale:

Arbejdsform

Undervisningen tager udgangspunkt i såvel teoretiske begreber som aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer at bruge teorier til at forstå og forklare samfundsmæssige sammenhænge. Du kommer til at undersøge forskellige samfundsmæssige problemstillinger og give fagligt funderede løsningsforslag herpå. Du vil også skulle lave skriftlige opgaver og mundtlige oplæg eller præsentationer.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen i faget, og eksamen tager udgangspunkt i emnerne og teorien fra undervisningen.

Udskriv