Samfundsfag C

I Samfundsfag C får du forståelse for og lærer at navigere i det samfund, der omgiver dig.

Følgende spørgsmål er nogen af dem, der arbejdes med i faget: 

 • Hvorfor lever vi på den måde, vi gør? Og hvad styrer vores holdninger og værdier?
 • Hvad står de forskellige politiske partier for? Og kan vi stole på deres hjemmesider?
 • Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Og hvordan skabes og løses finanskriser?

Formål

Målet med undervisningen er at give dig indsigt i økonomiske, kulturelle, politiske og teknologiske forhold – primært med fokus på danske forhold.

Du skal blive bedre til at:

 • forstå dig selv og dine omgivelser
 • vurdere dine egne handlemuligheder
 • forbedre din evne og baggrund for at deltage i samfundsfaglige diskussioner
 • deltage aktivt og kompetent i demokratiet

Indhold

Faget beskæftiger sig primært med danske, men også med internationale samfundsforhold samt samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Følgende områder er centrale:

 • sociologi og kultur
 • økonomi
 • politik
 • teknologi

Arbejdsform

Undervisningen tager udgangspunkt i såvel teoretiske begreber som aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer at bruge teorier til at forstå og forklare samfundsmæssige sammenhænge. Du kommer til at undersøge forskellige samfundsmæssige problemstillinger og give fagligt funderede løsningsforslag herpå. Du vil også skulle lave skriftlige opgaver og mundtlige oplæg eller præsentationer.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen i faget, og eksamen tager udgangspunkt i emnerne og teorien fra undervisningen.

Udskriv