Idéhistorie B

 

Formål

Indhold

Idéernes udvikling og konflikter i følgende perioder:

Arbejdsform

Vi arbejder med problemstillinger inden for disse områder:

Undervisningen er bygget omkring et antal projektlignende temaer, hvor vi arbejder dels med korte primærkilder dels med længere sekundærkilder, som udlægger og formidler de problemstillinger der er relevante i de forskellige perioder.

Der suppleres med film, billeder og lyd.

Til hvert tema hører et skriftligt produkt, f.eks. en rapport, en præsentation eller andet.

Eksamen

Mundtlig eksamen, som foregår på baggrund af en synopsis, som du udarbejder som besvarelse af en opgave der stilles af dine lærere. Synopsen kan udarbejdes i grupper på op til tre medlemmer, og du udarbejder den i god tid inden eksamen.

Du har 30 minutters forberedelse og eksamenstiden er 30 minutter.

Udskriv