• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
  • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Innovation C

 

Formål

Målet med undervisningen er at fremme din evne til at arbejde systematisk og kreativt med at udvikle og vurdere idéer, samt at føre idéerne ud i livet. Det kan handle om at starte og gennemføre innovative projekter. Men det kan også dreje sig om en egentlig opstart af egen virksomhed eller nonprofit-organisation.

Indhold 

Fagets hovedområder er:

  • innovation i samfundet
  • grundlæggende metoder til at skabe, udvikle og vurdere idéer
  • forretningsplan
  • udbredelse af innovationer
  • betydningen af teamroller og teamsamarbejde ved opstart af egen virksomhed

Arbejdsform 

For at sikre virkelighedsnærhed, arbejdes der ofte problemorienteret med udgangspunkt i cases. Undervejs vil der derfor også blive inddraget eksterne partnere.
En del af arbejdet foregår i teams, men der vil også indgå individuelt arbejde.

En central del af undervisningen er, at I gruppevis udvikler konceptet til en innovativ virksomhed eller nonprofit-organisation. Alt sammen dokumenteret i en udførlig forretningsplan.

Eksamen 

Der er en mundtlig eksamen. Her er udgangspunktet at du præsenterer gruppens forretningsplan, og ellers besvarer uddybende spørgsmål om projektet og faget.

Young Enterprise

Ud over selve undervisningen i faget, får du på RTG mulighed for at gå dybere ind i at etablere din egen virksomhed.

Dette er ikke et krav, men har du lyst, kan du sammen med nogle kammerater lave en rigtig virksomhed. I bestemmer selv, om I vil være en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed eller om I vil forhandle andres produkter. Får virksomheden overskud er pengene jeres. Det er jo jeres egen virksomhed!

Starter du din egen virksomhed, må du regne med at bruge noget af din fritid på det. Du får også vejledning og hjælp uden for undervisningen. I denne del er der bl.a. samarbejde med et lokalt pengeinstitut, hvor erhvervsrådgivere vil vurdere jeres idé og muligheder.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874