• Åbent hus på HTX Roskilde
  • Åbent hus på HTX Roskilde 27. januar kl. 10-14

   Filosofi C

   Formål

   • lære om centrale filosoffer og deres teorier (Platon og senere filosoffer) 
   • lære om hvordan mennesker kan erkende noget om verden
   • blive i stand til at deltage i diskussioner om etiske værdier (hvad er rigtigt og forkert, og hvorfor)
   • få kendskab til hvad filosofferne har ment om, hvad menneskelivet egentlig er for en størrelse
   • lære om politisk filosofi, ideologier og samfundstænkning i bred forstand

   Indhold 

   Fagets hovedområder er:

   • Videnskabsteori og erkendelse
    - centrale erkendelsesteoretiske, metafysiske og videnskabsteoretiske problemstillinger
    - forholdet mellem kausalitet og intentionalitet
    - forholdet mellem natur, kultur og teknik
   • Individ og eksistens
    - centrale eksistens- og livsfilosofiske teorier
   • Etik og samfund 
    - centrale etiske og samfundsfilosofiske teorier

   Arbejdsform 

   Undervisningen er bygget omkring læsning af primærtekster, dvs. filosoffernes egne tekster, suppleret med sekundærtekster, dvs. tekster der forklarer og perspektiverer primærteksterne.

   Filosoffernes tekster samt de centrale problemstillinger perspektiveres i form af gruppearbejde, klassediskussioner og skriftligt arbejde.

   I det omfang det er relevant suppleres der med skønlitterære tekster, billeder og film.

   Eksamen 

   Mundtlig eksamen.

   Du trækker et kort uddrag af en læst primærtekst, som du så skal redegøre for samt perspektivere. Derefter former eksamen sig som en samtale mellem dig og din eksaminator.

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   (postadresse og administration)
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874