• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Filosofi C

Formål

 • lære om centrale filosoffer og deres teorier (Platon og senere filosoffer) 
 • lære om hvordan mennesker kan erkende noget om verden
 • blive i stand til at deltage i diskussioner om etiske værdier (hvad er rigtigt og forkert, og hvorfor)
 • få kendskab til hvad filosofferne har ment om, hvad menneskelivet egentlig er for en størrelse
 • lære om politisk filosofi, ideologier og samfundstænkning i bred forstand

Indhold 

Fagets hovedområder er:

 • Videnskabsteori og erkendelse
  - centrale erkendelsesteoretiske, metafysiske og videnskabsteoretiske problemstillinger
  - forholdet mellem kausalitet og intentionalitet
  - forholdet mellem natur, kultur og teknik
 • Individ og eksistens
  - centrale eksistens- og livsfilosofiske teorier
 • Etik og samfund 
  - centrale etiske og samfundsfilosofiske teorier

Arbejdsform 

Undervisningen er bygget omkring læsning af primærtekster, dvs. filosoffernes egne tekster, suppleret med sekundærtekster, dvs. tekster der forklarer og perspektiverer primærteksterne.

Filosoffernes tekster samt de centrale problemstillinger perspektiveres i form af gruppearbejde, klassediskussioner og skriftligt arbejde.

I det omfang det er relevant suppleres der med skønlitterære tekster, billeder og film.

Eksamen 

Mundtlig eksamen.

Du trækker et kort uddrag af en læst primærtekst, som du så skal redegøre for samt perspektivere. Derefter former eksamen sig som en samtale mellem dig og din eksaminator.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874