• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
  • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Statistik C

Statistik C består af ca. 50 modulers uddannelsestid på 2. eller 3. år.

 

Formål

Formålet med faget er at du skal opnå forståelse for:

  • grundlæggende teori og metoder indenfor sandsynlighedsregning og statistik
  • hvor og hvordan sandsynlighedsregning og statistik anvendes indenfor samfundsvidenskab, teknik og naturvidenskab

Du skal først og fremmest synes, at sandsynlighedsregning er spændende, og du skal være interesseret i hvad det vil sige at noget er ”statistisk bevist” og hvad ”statistisk usikkerhed” er for noget.

Da statistik og sandsynlighedsregning er matematiske fagområder, skader det heller ikke hvis du har styr på bogstavregning og kan lide matematik.

Indhold

Vi skal arbejde med temaerne sandsynlighedsregning, vigtige sandsynlighedsfordelinger, estimation og statistiske tests.

Faget afsluttes med et problemorienteret projektarbejde, der danner grundlag for eksamen. Du har ret frie hænder i forhold til at lave problemformuleringen, dog skal projektet indeholde statistisk databehandling.

Eksempler på tidligere statistikprojekter:

  • Lottotal - er de tilfældige eller er nogle tal bedre end andre?
  • Smager økologisk mad bedre end ikke-økologisk mad?
  • Skal man røre rundt i en gryde i cirkler eller i ottetaller?
  • Er hjemmebanefordel i fodbold overtro, eller en reel fordel?
  • Hænger vejrudsigten og udviklingen på aktiemarkedet sammen?
  • Hænger éns viden om de politiske partier sammen med hvilket parti man vil stemme på?

Arbejdsform

Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, opgaveregning og case-studies i grupper, og et selvstændigt projektforløb. Langt det meste af arbejdet vil foregå i undervisningstiden. Det skriftlige hjemmearbejde er normeret til 16 timers elevtid, der fordeles mellem projektet og 2-3 hjemmeopgavesæt. IT inddrages i forbindelse med behandling af statistiske data.

Eksamen

Mundtlig prøve efter udtræk. Eksamensgrundlaget er det selvvalgte projekt samt supplerende spørgsmål i kernestoffet. Eksaminationstiden er ca 20 minutter incl votering.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874