Statistik C

Statistik C består af ca. 50 modulers uddannelsestid på 2. eller 3. år.

 

Formål

Formålet med faget er at du skal opnå forståelse for:

Du skal først og fremmest synes, at sandsynlighedsregning er spændende, og du skal være interesseret i hvad det vil sige at noget er ”statistisk bevist” og hvad ”statistisk usikkerhed” er for noget.

Da statistik og sandsynlighedsregning er matematiske fagområder, skader det heller ikke hvis du har styr på bogstavregning og kan lide matematik.

Indhold

Vi skal arbejde med temaerne sandsynlighedsregning, vigtige sandsynlighedsfordelinger, estimation og statistiske tests.

Faget afsluttes med et problemorienteret projektarbejde, der danner grundlag for eksamen. Du har ret frie hænder i forhold til at lave problemformuleringen, dog skal projektet indeholde statistisk databehandling.

Eksempler på tidligere statistikprojekter:

Arbejdsform

Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, opgaveregning og case-studies i grupper, og et selvstændigt projektforløb. Langt det meste af arbejdet vil foregå i undervisningstiden. Det skriftlige hjemmearbejde er normeret til 16 timers elevtid, der fordeles mellem projektet og 2-3 hjemmeopgavesæt. IT inddrages i forbindelse med behandling af statistiske data.

Eksamen

Mundtlig prøve efter udtræk. Eksamensgrundlaget er det selvvalgte projekt samt supplerende spørgsmål i kernestoffet. Eksaminationstiden er ca 20 minutter incl votering.

Udskriv