Astronomi C

Astronomi C består af 100 lektioner på 2. eller 3. år.

 

Formål

Astronomi C handler om det verdensrum som omgiver os og som vi er en del af. Faget er naturvidenskabeligt. De ting vi ser ske på himmelen kan beskrives v.h.a fysik. Denne beskrivelse er kernen i det moderne menneskes verdens-billede. Vort verdensbillede er udviklet gennem årtusinder siden mennesket først betragtede himmelen.

I Astronomi C skal du:

 • betragte universet
 • forklare det du ser v.h.a fysik og matematik
 • sætte denne beskrivelse i et historisk, erkendelses- og samfundsmæssigt perspektiv
 • stifte bekendtskab med de værktøjer som anvendes i moderne astronomi

Indhold

 • Jorden, Månen, Nattehimmelen og Solsystemet
 • Mælkevejen, Galakser
 • Universets skabelse, alder og udvikling
 • Stjerners fødsel og død
 • Dannelse af planeter
 • Betingelser for liv
 • Valgfrie emner

Arbejdsform

Undervisningen vil bestå af en række temaer. I hvert af disse temaer vil observationer, eksperimenter og teori indgå i en naturlig sammenhæng. De skriftlige arbejder i faget vil beskrive eksperimenter som du selv har udført, eller formidle viden du har opnået ved at beskæftige dig med et emne. Det skriftlige hjemmearbejde er normeret til 12 timer. Du vil komme til at anvende computere til beregning og visualisering.

Astronomi C bygger på et generelt naturfagligt grundlag og på matematik C. Fagets indhold tilpasses jeres faglige forudsætninger.

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve som varer 24 minutter med 24 minutters forberedelse. Du trækker en bredt formuleret opgave som ligger indenfor det stof som er gennemgået. Din portfolio for faget inddrages i eksaminationen.

Udskriv