• Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu

  Design B/C

  Vi udbyder Design på både C- og B-niveau.

   

  Design C løber over ca. 50 moduler (90 min.) og kan vælges på 2. - eller 3. år. Det ligger desuden som studieretningsfag på en af vores studieretninger.

  Design B vil løbe over 2 skoleår og ca. 130 moduler. Det ligger desuden som studieretningsfag på 2 af vores studieretninger.

  Formål

  Det overordnede mål med faget er, at du tilegner dig grundlæggende designmæssige kompetencer og bliver i stand til at analysere og vurdere det design, du møder i din omverden. Du skal desuden selv kunne gennemføre, formidle og begrunde en designløsning.

  På B-niveau vil især design-praksis være i fokus, hvor der er højere krav til gennemførsel og nuancering af løsningerne. Desuden arbejdes der hen mod en stærkere og bredere designteoretisk faglighed sammenlignet med c-niveau. Når du har Design B som studieretningsfag kommer du også til at arbejde tværfagligt med bl. a. teknologiske og samfundsmæssige temaer.

  Indhold

  Faget beskæftiger sig med med de tre discipliner:

  • produktdesign
  • kommunikationsdesign
  • design af fysiske omgivelser

  Herunder skal du bl. a. arbejde med følgende kernestof:

  • designparametre: form, rum, funktion, kommunikation, æstetik og identitet
  • kontekstuelle parametre: samfund, miljø, etik, branding, økonomi, teknologi og innovation
  • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag

  Arbejdsform

  Undervisningen bliver tilrettelagt med projekter hvor du selvstændigt og i samarbejde med andre skal arbejde med designløsninger - både dine egne og eksempler udefra. Dette kombineres med "kursusforløb", hvor konkrete faglige emner vil blive taget op.

  Dit arbejde skal løbende dokumenteres, organiseres og præsenteres i en portfolio, der skal danne grundlag for den løbende evaluering i faget samt din eksamen.

  IT vil være et gennemgående arbejdsredskab bl. a. i forbindelse med research, efterprøvning af idéer, visualisering og formidling.

  Eksamen

  Mundtlig prøve på grundlag af en præsentationsopgave stillet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i din portfolio og udleveres 2 dage før eksamen.

   

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874