Design B/C

Vi udbyder Design på både C- og B-niveau.

 

Design C løber over ca. 50 moduler (90 min.) og kan vælges på 2. - eller 3. år. Det ligger desuden som studieretningsfag på en af vores studieretninger.

Design B vil løbe over 2 skoleår og ca. 130 moduler. Det ligger desuden som studieretningsfag på 2 af vores studieretninger.

Formål

Det overordnede mål med faget er, at du tilegner dig grundlæggende designmæssige kompetencer og bliver i stand til at analysere og vurdere det design, du møder i din omverden. Du skal desuden selv kunne gennemføre, formidle og begrunde en designløsning.

På B-niveau vil især design-praksis være i fokus, hvor der er højere krav til gennemførsel og nuancering af løsningerne. Desuden arbejdes der hen mod en stærkere og bredere designteoretisk faglighed sammenlignet med c-niveau. Når du har Design B som studieretningsfag kommer du også til at arbejde tværfagligt med bl. a. teknologiske og samfundsmæssige temaer.

Indhold

Faget beskæftiger sig med med de tre discipliner:

  • produktdesign
  • kommunikationsdesign
  • design af fysiske omgivelser

Herunder skal du bl. a. arbejde med følgende kernestof:

  • designparametre: form, rum, funktion, kommunikation, æstetik og identitet
  • kontekstuelle parametre: samfund, miljø, etik, branding, økonomi, teknologi og innovation
  • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag

Arbejdsform

Undervisningen bliver tilrettelagt med projekter hvor du selvstændigt og i samarbejde med andre skal arbejde med designløsninger - både dine egne og eksempler udefra. Dette kombineres med "kursusforløb", hvor konkrete faglige emner vil blive taget op.

Dit arbejde skal løbende dokumenteres, organiseres og præsenteres i en portfolio, der skal danne grundlag for den løbende evaluering i faget samt din eksamen.

IT vil være et gennemgående arbejdsredskab bl. a. i forbindelse med research, efterprøvning af idéer, visualisering og formidling.

Eksamen

Mundtlig prøve på grundlag af en præsentationsopgave stillet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i din portfolio og udleveres 2 dage før eksamen.

 

Udskriv