• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Erhvervsøkonomi C

Formål

Målet med undervisningen er, at du får viden om erhvervsøkonomiske sammenhænge, og sammenhængen mellem en virksomhed og dens omgivelser. Du skal blive bedre til at forstå og vurdere, hvad der sker i virksomhederne samt kunne analysere og begrunde beslutninger vedrørende økonomiske og teknologiske forhold. Derudover skal du kunne anvende økonomiske discipliner som et arbejdsværktøj.

Indhold

Faget består af 3 centrale områder, som er:

 • virksomhedens opbygning
 • virksomhedens økonomi
 • virksomhedens placering i samfundet

Du får også et indblik i virksomhedens teknologiske udvikling, og teknologi som konkurrenceparameter.

Arbejdsform

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsøkonomiske problemstillinger, og der vil ske en vekselvirkning mellem klasseundervisning (lærebogsstof), gruppearbejde (cases og opgaver) og individuelle opgaver (cases, tests og hjemmeopgaver).

Emnerne er bl.a.:

 • iværksætteri
 • fra ide til virksomhed
 • forretningsplan
 • økonomi
 • regnskabsanalyser
 • markedsføring
 • ledelse og organisation
 • strategi og strategisk planlægning

Der inddrages konkrete virksomheder i undervisningen. Derudover kan der være f.eks. virksomhedsbesøg, gæstelærere og besøg fra arbejdsmarkedets organisationer eller Skat.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen.

Young Enterprise

Udover selve undervisningen i faget får du på Roskilde Tekniske Gymnasium mulighed for at lave din egen virksomhed. Dette er ikke et krav, men har du lyst, kan du sammen med nogle kammerater lave en rigtig virksomhed. I bestemmer selv, om I vil være en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed eller om I vil forhandle andres produkter. Får virksomheden overskud er pengene jeres. Det er jo jeres egen virksomhed! Laver du din egen virksomhed, må du regne med at bruge noget af din fritid til det. Du får også vejledning og hjælp uden for undervisningen.

I denne del, er der bl.a. samarbejde med et lokalt pengeinstitut, hvor erhvervsrådgivere vil vurdere jeres ide og muligheder.

De bedste virksomheder kommer til at deltage i messer og konkurrencer. Her bliver man bedømt af professionelle folk fra erhvervslivet, og I får en virkelig god øvelse i at fremlægge projekter og ideer for andre. Der er gode præmier og gode muligheder for at få erfaringer, der kan bruges både til eksamen og senere.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874