Tysk C

Tysk fortsættersprog C består af 100 lektioner.

 

Formål

Målet med undervisningen er en videreudvikling af de mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder.

Indhold

Du skal læse tekster indenfor områderne:

  • fiktion
  • historiske forhold (efter 1945)
  • samfundsmæssige forhold
  • kulturelle forhold
  • internationale forhold
  • teknologiske forhold

Arbejdsformer

Vi arbejder mest med mundtlighed, men også lidt med skriftligt arbejde til støtte for indlæringen. Der lægges vægt på gruppearbejde og mindre projektforløb, disse vil blive brugt i forbindelse med mundtlige fremlæggelser. I løbet af undervisningen udvælger vi sammen 3-5 temaer, som undervisningen centrerer sig om.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamen foregå som en præsentation af et ukendt tysksproget tekstmateriale, som relaterer sig til et af de kendte temaer og som en præsentation og oversættelse af en mindre tekst.

 

Udskriv