Programmering B/C

Programmering består af 80 lektioner på 3. år. 

 

Formål

At give dig kendskab til og færdigheder i problemløsninger ved brug af datalogiske metoder og teknikker.

Indhold

Fagets hovedområder er: 

  • datalogiske metoder og teknikker
  • programmeringssprog
  • pc'ens opbygning

Du skal lære at beherske basale instrukser i et højniveau programmeringssprog. De programmer der arbejdes med er teknik-orienterede. Derudover skal du trænes i at formulere dig skriftligt og mundtligt om datalogiske emne.

Arbejdsform

Undervisningen er overvejende projektorienteret og det skriftlige arbejde svarer til 4 standardopgaver

Eksamen

Prøven er mundtlig, og et projekt danner grundlaget for eksamen. Projektet skal indeholde en datalogisk problemstilling. Selve prøven varer 20 minutter, du skal fremlægge din rapport, og eksaminator stiller spørgsmål til rapporten og det stof, der er blevet gennemgået.

 

Udskriv