Samfundsfag B

I Samfundsfag B bygger du videre på din basisviden fra samfundsfag C. Perspektivet er i højere grad internationalt, og der graves dybere i forhold til de forskellige emner og problemstillinger.

 

Følgende er eksempler på problemstillinger, der arbejdes med i samfundsfag B:

Formål

Indhold

Faget beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold samt samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Følgende områder er centrale:

Arbejdsform

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer at bruge teorier til at forstå og forklare samfundsmæssige sammenhænge. Du kommer til at undersøge forskellige samfundsmæssige problemstillinger. Du kommer til at skrive synopser, skrive opgaver og holde mundtlige oplæg. En mindre del af arbejdet vil være i samarbejde med andre fag. Vi forsøger at lave faglige ekskursioner ud af huset, f.eks. til Folketinget eller Nationalbanken.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen i faget og eksamenen tager udgangspunkt i nogle af emnerne fra undervisningen. Du skal udarbejde en synopsis inden den mundtlige del af eksamenen.

Udskriv