Biologi B

Biologi B kan indgå i uddannelsen enten som et studieretningsfag eller som et egentlig valgfag, hvor det bliver en overbygning på den viden og de kompetencer, man har opnået i Biologi C.

 

Målene er de samme, men hvis faget indgår som studieretningsfag, vil en del af undervisningen foregå i tæt sammenspil med nogle af de øvrige fag. Hvis det tages som valgfag, vil der blive mulighed for, at du selv kan tilrettelægge et tværfagligt projekt (se senere).

Biologi B er en god ballast at have, hvis du vil uddanne dig til fx læge, sygeplejerske, laborant, biokemiker, biologi, agronom eller skolelærer, men der er i dag også en voksende række af ingeniøruddannelserne, hvor det vil være en stor fordel af have haft biologi på B-niveau. Mange vælger også faget, blot fordi det er spændende at få viden om levende organismer.

Formål

Du skal kunne:

Indhold

Det centrale stof er:

Herudover inddrages supplerende stof, som omfatter problemstillinger inden for sundhed, miljø, produktion og bioteknologi, som uddyber og perspektiverer det centrale stof.

Arbejdsform

Undervisningen tilrettelægges som temaundervisning. Eksempler på temaer kunne være: enzymer anvendt i produktion, bioethanolproduktion, mikroorganismer til skade og gavn, gensplejsede planter, sport og sundhed, eller økotoksikologi (læren om giftstoffers optagelse, omsætning og spredning i miljøet).

Hvis faget tages som et valgfag, vil der i forbindelse med et valgfrit projekt være mulighed for at arbejde med et projekt, der dækker flere fag. Hvis faget indgår i studieretningen, tilrettelægges der flere tværfaglige temaer.

Undervisningsformen er afvekslende og lægger vægt på, at du er aktiv og kreativ gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. Praktiske eksperimenter og ekskursioner er integreret i undervisningen.

Eksamen

Ved afslutningen af faget afholdes en mundtlig prøve. Opgaven tager udgangspunkt i cases, problemstillinger, artikler eller lignende, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer. Eksaminationstiden er 30 minutter. Opgaverne udleveres ved lodtrækning dagen før prøven, og forberedelsestiden er 24 til 30 timer, idet eksaminander, der skal eksamineres den følgende dags formiddag, får udleveret opgaverne kl. ca. 8 og eksaminander, der skal eksamineres den følgende dags eftermiddag, får udleveret opgaverne ca. kl. 12.

Det skriftlige arbejde svarende til 48 timers elevtid, hvis det indgår i en studieretning. Hvis biologi B tages som valgfag, er der 32 timers skriftligt arbejde, som rettes.

Udskriv