Teknologi A

Teknologi A består af sammenlagt 455 timer fordelt på alle 3 år.

 

Formål

Formålet med faget er at skabe teknologiske løsninger på en lang række konkrete problemstillinger. Du bliver trænet i at se nye muligheder og løsninger på helt konkrete samfundsmæssige problemer fra Danmark, Australien eller andre dele af verden. Du lærer at bore i problemerne og analysere dem. Du udvikler dine innovative og kreative evner og arbejder praktisk med løsningsmuligheder i værksteder og laboratorier. Du får kendskab til opstart, planlægning og afsætning af en produktion. Du træner iværksætteri og opstart af egen produktion.

Indhold

Du kommer til at lære alle vores værksteder og laboratorier at kende. I udvalgte værksteder går du i dybden for at forstå forskellige materialer, deres egenskaber og hvordan de bearbejdes. Du lærer at betjene forskellige maskiner, værkstøj og laboratorieudstyr. Du lærer at lave en miljøanalyse på dit produkt og får forståelse for de samfundsmæssige konsekvenser som ethvert produkt skaber. Du lærer konkrete arbejdsmetoder til systematisk ideudvikling. Du træner systematik i produktudvikling lige fra forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning, vurdering og realisering af en produktion.

Du skal vise at du kan lave korrekt og grundig dokumentation af produktudviklingen indeholdende arbejdstegninger, flow-diagrammer og omkostningsberegning

Du bliver god til at formidle dit arbejde i form af rapporter, IT-præsentationer og gennem mundtlig formidling.

Arbejdsform

I teknologi arbejdes der i grupper, og den overvejende undervisningsform er projektarbejde med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Værkstedsarbejdet indgår som en væsentlig del af undervisningen. På 3. år er omdrejningspunktet i undervisningen at grupperne opbygger virksomheder, der udvikler, tilrettelægger, producerer og markedsfører et produkt.

Eksamen

Ved afslutningen af 2. år gennemføres en årsprøve der er identisk med eksamen på teknologi B-niveau. På 3. år laver du en rapport med udvalgte beskrivelser af dit og gruppens arbejde gennem hele forløbet med opstarten af jeres virksomhed. Undervisningen afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du redegør for dit og gruppens produkt og jeres rapport om den virksomhed I har lavet.

Udskriv