Engelsk A

Engelsk A som valgfag består af 125 lektioner på 3. år.

Engelsk A bygger ovenpå engelsk B, der er et 2-årigt obligatorisk fag.

 

Formål

Engelsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med de engelsksprogede områder og den globaliserede verden. Der arbejdes med det engelske sprog som kommunikationsmiddel og som middel til forståelse og formidling af kultur- og samfundsforhold og tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige forhold. Faget omfatter desuden arbejdet med tekstanalyse og tekstperspektivering og en almen sproglig dimension.

Indhold

I engelsktimerne skal du beskæftige dig med:

Arbejdsform

Undervisningen i engelsk A er fordelt på 3-5 emner.

Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og projektorienteret undervisning. IT anvendes hvor det er relevant fx i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

I undervisningen indgår et selvvalgt emne, hvortil der skal udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale, der skal præsenteres ved den mundtlige eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve som varer 5 timer:

Den mundtlige prøve sker efter lodtrækning. Du skal vælge et emne, og til dette emne skal du udarbejde en synopsis og et præsentationsmateriale.

Den mundtlige eksamen består desuden af en samtale om et 3-5 siders ukendt tekst.

Eksaminationstiden er 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

Udskriv