• Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu

  Fysik A

  Fysik A er et valgfag. Du kan vælge at have Fysik A fra 1. år i en studieretning sammen med Matematik A og Filosofi C, eller du kan vælge at løfte Fysik B til Fysik A på 3. år. Det sidste forudsætter, at der er elever nok til at oprette et hold. Der er 315 timer fordelt på tre år. Derudover skal du bruge 125 timer fordelt på de tre år på skriftlige opgaver.

   

  Formål

  På fysik A skal du arbejde med fysikken som videnskab og med fysikkens anvendelser både i hverdagen og i mere tekniske problemer. Det betyder at du skal lære så meget fysik at du er godt rustet til at tage en videregående uddannelse indenfor teknik og naturvidenskab. Samtidig skal du kunne bruge fysik til at følge med i debatten i samfundet og kunne forholde dig kritisk til det, du hører. Du skal kunne bruge fysik til at løse praktiske og teoretiske problemer. I forhold til stx er fysik A mere anvendelsesorienteret.

  Indhold

  Kernestoffet er:

  • naturvidenskabelige arbejdsmetoder og modelbegrebet
  • planlægning og gennemførelse af eksperimenter
  • harmoniskesvingninger, bølgelærens grundlæggendebegreber, brydning og interferens
  • bølgefænomener og simple optiske brydningsfænomener
  • kinematikkens og dynamikkens grundlæggende love, Newtons love, energi og arbejde og de indgående kræfter vedforskellige former for bevægelse i en og to dimensioner
  • energibegrebet,energiomsætning og energibevarelse
  • jævncirkelbevægelse og gravitationskræfter og energibegrebet
  • impulsmoment,inertimoment og kraftmoment, herunder Steinerssætning
  • sammenhængen mellem de forskellige energiformer i forbindelse med et stift legemes rotation
  • love og begreber til beskrivelse og beregning af jævnstrømskredsløb
  • elektromotorisk kraft og polspænding
  • elektriske og magnetiske kræfter og felter, herunder deres betydningfor den tekniske, teknologiske anvendelse, og ladede partiklers bevægelse
  • induktion og fremstilling af vekselstrøm med henblik på energitransmission
  • tryk og opdrift,temperaturbegrebet, tilstandsformer, faseovergange,idealgasloven og gassers arbejde
  • termodynamikkens første og anden hovedsætning
  • kredsprocesser,herunder virkningsgrad og effektfaktor

  Dertil kommer ca. 35% valgfrit stof.

  Arbejdsform

  Her er nogle eksempler på selvstændige projekter i Fysik A:

  • Byg en solfanger
  • Vandraket
  • Rullende kugle på roterende underlag
  • Bestemmelse af en Stirlingmotors virkningsgrad
  • Visualisering af magnetfeltet omkring en række ledere

  Eksamen

  Der afholdes en skriftlig 5 timers eksamen på baggrund af et centralt stillet opgavesæt, hvor IT indgår.

  Eksamen er en mundtlig 30 minutters prøve på grundlag af dit selvstændige projekt eller et af valgemnerne og et eksperiment. Skolen kan vælge at lade eksperimentet være 1 ud af 12, som er udført i løbet af de 3 år, og give dig 30 minutters forberedelsestid. Skolen kan også vælge at lade dig udføre et nyt eksperiment i en lille gruppe inden for et tema fundet ved lodtrækning i de 24 timer, som går forudfor selve eksamen.

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874