Fysik A

Fysik A er et valgfag. Du kan vælge at have Fysik A fra 1. år i en studieretning sammen med Matematik A og Filosofi C, eller du kan vælge at løfte Fysik B til Fysik A på 3. år. Det sidste forudsætter, at der er elever nok til at oprette et hold. Der er 315 timer fordelt på tre år. Derudover skal du bruge 125 timer fordelt på de tre år på skriftlige opgaver.

 

Formål

På fysik A skal du arbejde med fysikken som videnskab og med fysikkens anvendelser både i hverdagen og i mere tekniske problemer. Det betyder at du skal lære så meget fysik at du er godt rustet til at tage en videregående uddannelse indenfor teknik og naturvidenskab. Samtidig skal du kunne bruge fysik til at følge med i debatten i samfundet og kunne forholde dig kritisk til det, du hører. Du skal kunne bruge fysik til at løse praktiske og teoretiske problemer. I forhold til stx er fysik A mere anvendelsesorienteret.

Indhold

Kernestoffet er:

Dertil kommer ca. 35% valgfrit stof.

Arbejdsform

Her er nogle eksempler på selvstændige projekter i Fysik A:

Eksamen

Der afholdes en skriftlig 5 timers eksamen på baggrund af et centralt stillet opgavesæt, hvor IT indgår.

Eksamen er en mundtlig 30 minutters prøve på grundlag af dit selvstændige projekt eller et af valgemnerne og et eksperiment. Skolen kan vælge at lade eksperimentet være 1 ud af 12, som er udført i løbet af de 3 år, og give dig 30 minutters forberedelsestid. Skolen kan også vælge at lade dig udføre et nyt eksperiment i en lille gruppe inden for et tema fundet ved lodtrækning i de 24 timer, som går forudfor selve eksamen.

Udskriv