• Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger
  • Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger

   Brobygning

   For 9. og 10. klasse

   Få et kig ind i uddannelserne

   I 9. og 10. klasse kan du komme i brobygning på Roskilde Tekniske Skole, hvor du får indtryk og oplevelser, som du kan bruge, når du skal træffe dit uddannelsesvalg. Du kommer på besøg på uddannelserne på skolens adresser og får et indblik i, hvad det vil sige at være elev på skolen.


   Hvad får eleverne ud af det?

   Vi prøver at tilrettelægge vores brobygningskurser, så du både får set og prøvet nogle af de praktiske opgaver, som findes i uddannelsen, og får information og mulighed for at stille spørgsmål om uddannelserne til eleverne på skolen, underviserne og vejledere.

   Hvad går det ud på?

   Folkeskoleeleverne kommer rundt på uddannelserne, og formålet er at give et så virkelighedsnært billeder af, hvad det vil sige at tage en uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

   Brobygningskurser

   Vi tilbyder brobygningskurser inden for følgende områder:

   Hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

    Fødevarer, jordbrug og oplevelser (eux) - Roskilde
    Dyr og natur - Vilvorde, Roskilde
    Dyr og landbrug - Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde
    Dyr og landbrug (eud/eux) - Landbrugsskolen Sjælland, Høng

   Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

    Det levende byggeri
    Bygge og anlæg - med eux
    Teknik, energi, styring og it
    Teknik, energi, styring og it - med eux
    Metal og mekanik
    Metal og mekanik - med eux
    Det digitale design

   Teknisk gymnasium

    Htx-uddannelsen (HTX Roskilde)

   Øvrige

    Byggeriet og dets fag - special, uge 41
    Byggeriet og dets fag - special, uge 48

   Mest for folkeskolelærere og UU-vejledere

   Elever skal deltage aktivt og engageret i hele brobygningskurset for at få det fulde udbytte. 

   Elever skal følge Roskilde Tekniske Skoles regler, mens de er i brobygning. Vær særlig opmærksom på vore regler for sygemelding, samt at vi på flere af vore forløb har særlige regler for påklædning:

    Roskilde Tekniske Skoles regler

    

   Arrangeres af

   Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med UU-centre.

   Hvor, hvornår og tilmelding

   Brobygningskurserne kan bookes af folkeskoler. Kontakt din lokale UU-vejleder.

   Forløbene afholdes på:
   en af skolens adresser (se pdf'er under afsnittet Brobygningskurser)

   Få mere at vide...

   Kommunikationschef Jacob Christiansen er overordnet ansvarlig for indskolingsområdet. 

   Skolen har desuden en række indskolingskoordinatorer (se pdf'er under afsnittet Brobygningskurser).

   Jacob Christiansen
   Jacob Christiansen
   Kommunikationschef
    22686790
    jac@rts.dk

    

    

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   (postadresse og administration)
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

   Bemærk, 2. juli til 27. juli:
    Mandag-fredag kl. 8.00-12.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874