Billedbehandling, avanceret

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - CMK, Pulsen 8, 4000 Roskilde
Garantikursus
Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed
5,0 dage
Deltagerpris
590,00 kr.
Pris for ledige
4043,35 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
4043,35 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:35
Beskrivelse
Billedbehandling, avanceret
Kontaktperson
Lone Nielsen/Kjeld Pedersen
Telefonnr
46300400
Email
rts@rts.dk
Minimum antal deltagere
1
Maksimum antal deltagere
12
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Billedbehandling - Klargøring af billeder til tryk

Skolefagkode: 46709
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1501,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1501,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med billedbehandling indenfor trykt og digital produktion.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren klargøre billedfiler til trykte medier som fx avis, herunder sikre en korrekt farvebalance og rette farverum i forhold til den valgte trykproces. Anvende GCR, UCR og andre metoder samt konverterer billeders farverum til CMYK.

Indhold:
Deltageren kan klargøre billedfiler til anvendelse i trykte medier som fx avis- eller magasin-produktion, herunder sikre en korrekt farvebalance og at der anvendes det rette farverum i forhold til den valgte tryk- og produktionsproces. Herunder kan deltageren benytte sig af GCR, UCR og andre metoder til farvetilpasning, samt konvertering af billeders farverum til CMYK.

Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder

Skolefagkode: 46765
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1676,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1676,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med billedbehandling indenfor foto, film, tv samt trykt og digital produktion.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren ved import af digitale billedfiler arbejde med korrektion, af fx farver, opretning og retouche til videre brug i såvel trykte som digitale produkter. Herunder arbejde med korrektion af fejlbehæftede billeddata, som fx objektivfejl, manglende skarphed, farvefejl og digital støj.

Indhold:
Deltageren kan udnytte billedimportprogrammets funktionalitet til forskellige former for korrektion, som fx farvekorrektion, opretning og retouche, af rå datafiler i forbindelse med import af data fra digitale billedkilder til videre brug i såvel trykte som digitale kommunikations produkter. Endvidere kan deltageren arbejde med korrektion af fejlbehæftede billeddata, som fx objektivfejl, manglende skarphed, farvefejl og digital støj.

Billedbehandling - Rawkonvertering

Skolefagkode: 47244
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 865,65 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 865,65 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med produktion af grafisk trykte og digitale produkter.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren benytte eksisterende EXIF data, fx info om opløsning, flash, blænde og linsekorrektion til efterfølgende justeringer af RAW format billedet. Endvidere kan deltageren generere en XMP data fil, som indeholder fx justeringer af eksponering, støj reduktion, skarphed, farve, hvid balance og niveauer samt foretage efterjusteringer på RAW format billedet, herunder korrektion af eventuelt farvestik og gradationsfejl på digitale billeder.

Indhold:
Deltageren kan benytte eksisterende EXIF data, fx info om opløsning, flash, blænde og linsekorrektion til efterfølgende justeringer af RAW format billedet. Endvidere kan deltageren generere en XMP data fil, som indeholder fx justeringer af eksponering, støj reduktion, skarphed, farve, hvid balance og niveauer samt foretage efterjusteringer på RAW format billedet, herunder korrektion af eventuelt farvestik og gradationsfejl på digitale billeder.  

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874