Resultatmål

Det overordnede princip bag ledelsens resultatlønskontrakter bygger på sammenhæng og fokusering. Sammenhæng med skolens mission, vision, værdigrundlag, fælles pædagogiske, didaktiske grundlag og kvalitet.

Direktørens resultatlønskontrakt afspejler skolens overordnede mål og afstikker linjerne for den øvrige ledelses resultatmål.

 Resultatløn 2018 - direktør Jesper Østrup 

 

 

Udskriv