Bestyrelsen på Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter institutionen ifølge sit formål varetager.

Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen varetager således skolens interesse på den politiske scene i fagene, brancherne og organisationerne, hvilket sker i både formelle og uformelle sammenhænge.


Mød bestyrelsen

 • Forretningsudvalget

  • Hans Arne Nielsen* - formand

   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Ole Holtse Olsen* - næstformand

   Formand for 3F i Roskilde.

  • Jens Otto Olsen

   Dansk Byggeri. Tømrermester.

  • Jesper Christensen

   Afdelingsformand. Dansk Metal Roskilde.

 • Bestyrelsen

  • Hans Arne Nielsen* - formand

   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Ole Holtse Olsen* - næstformand

   Formand for 3F i Roskilde.

  • Jens Otto Olsen

   Dansk Byggeri. Tømrermester.

  • Jesper Christensen

   Afdelingsformand. Dansk Metal Roskilde.

  • Marianne Vind Petersen

   HK Privat. Sektorformand.

  • Rasmus Damsted Andersen

   Formand for Blik & Rør i Roskilde.

  • Mette Juhl Jørgensen

   Dansk Industri. Primodan, CEO.

  • Jacob Søegaard Nielsen

   Roskilde Byråd. Gartneriejer.

  • Hans Thomsen

   Grafisk Arbejdsgiverforening. Direktør.

  • Uve Jessen

   Danske Anlægsgartnere (DAG). Afdelingsleder.

  • Jørgen Nielsen

   Fodterapeutskolens repræsentantskab. Polymacs. Direktør.

  • Ole Minnet

   Medarbejderrepræsentant. Fællestillidsrepræsentant, Roskilde Tekniske Skole.

  • Steen Fischer Jensen

   Tilforordnet
   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Christian Bille Larsen

   Tilforordnet
   Arbejdsgiveren. Virksomhedsejer.

  • Maria Rossini

   Elevrepræsentant. Med stemmeret.

  • Simon Madsen

   Medarbejderrepræsentant. Uden stemmeret.

  • Amalie Kragh

   Elevrepræsentant. Uden stemmeret.

Udskriv