Sitemap


Eud - erhvervsuddannelser

Her finder du information om startdatoer, tilmelding og adgangskrav, opbygning af erhvervsuddannelserne (eud), fagretninger på grundforløb 1 samt nyheder, kalender og sociale medier.

 


Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

Her finder du information om startdatoer, tilmelding og adgangskrav, opbygning af eux-uddannelserne, fagretninger på grundforløb 1 samt nyheder, kalender og sociale medier.

 


Htx (teknisk gymnasium) - HTX Roskilde

Her finder du information om startdatoer, studieretninger og fag, opbygning af htx-uddannelsen, vejledning, optagelse, adgangskrav samt nyheder, kalender og sociale medier.

 


Klar til uddannelse

Her finder du tværgående information om uddannelserne på Roskilde Tekniske Skole: eud, eux og htx. 

Oversigt over alle uddannelser på Roskilde Tekniske Skole 

 


Kurser og efteruddannelse

Her finder du information Roskilde Tekniske Skoles kursusmodul samt generel kursusinformation og information om udbudsgodkendelser, udbudspolitik, udlagt undervisning og kvalitet. 

 


Kalender 


Nyheder

Her finder du Roskilde Tekniske Skoles nyhedsoversigt og nyhedsarkiver.

 

Nyheder 2017

 

 

Nyheder 2016

 

Nyheder 2015

 


For elever 

Her finder du information om studiemiljø, vejledning, hjælp og støtte samt praktiske oplysninger for kommende elever. 

 


For vejledere 

Her finder du information til uu-vejledere, folkeskolelærere m.fl. om særlige forløb, valg af uddannelse samt Roskilde Tekniske Skoles tilbud til bl.a. folkeskoleelever.

Oversigt over alle uddannelser på Roskilde Tekniske Skole 

 


For virksomheder

Her finder du information om kurser og efteruddannelse, om kvalitetsarbejdet samt om hvordan virksomheder får en elev/lærling.

 


Adresser

Her finder du en oversigt over skolens afdelinger og adresser.

 


Om skolen

Her finder du information om Roskilde Tekniske Skole, bl.a. profil, strategi, historie og grundlag. Direktion, bestyrelse, organisation og fakta. At være ansat og ledige stillinger. Kvalitet. Presse og nyheder. 

 


Øvrige sider

Udskriv