Hør om uddannelser, se og køb elevarbejder m.m. // JULEMARKED 1. december

Lufttæthed v. renovering af ydervægge

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Garantikursus
Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed
2,0 dage
Deltagerpris
236,00 kr.
Pris for ledige
1737,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
1737,10 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:00-15:30
Beskrivelse
Lufttæthed v. renovering af ydervægge
Kontaktperson
Lone Nielsen/Bo Hovedskov
Telefonnr
46300400
Email
rts@rts.dk
Minimum antal deltagere
1
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


Lufttæthed v. renovering af ydervægge

Skolefagkode: 48201
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1737,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1737,10 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan i tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (gulv, væg og loft) i et tæthedsplan ved renovering af en ydervægskonstruktion. Deltagerne kan ud fra produktkendskab planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved renovering af ydervægskonstruktioner indefra og udefra under hensyn til udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav

Indhold:
Deltagerne kan i tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (gulv, væg og loft) i et tæthedsplan ved renovering af en ydervægskonstruktion. Deltagerne kan ud fra produktkendskab planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved renovering af ydervægskonstruktioner indefra og udefra under hensyn til udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav. Således kan deltagerne sikre, at den valgte tæthedsløsning placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås. Arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. Endelig kender deltagerne metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø  

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874