Oplev uddannelserne på 7 adresser i Roskilde og Høng // ÅBENT HUS 26. januar

IT og produktionsstyring for medarbejdere, ZIMS

Valgte hold


Kursussted
Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde
Varighed
5,0 dage
Deltagerpris
950,00 kr.
Pris for ledige
2828,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe
2828,50 kr.
Undervisningsform
Dagundervisning
Undervisningstid
08:10-15:34
Beskrivelse
IT og produktionsstyring for medarbejdere, ZIMS
Kontaktperson
Lone Nielsen/Claus Cornelius
Telefonnr
46300400
Email
ln@rts.dk,cec@rts.dk
Minimum antal deltagere
10
Maksimum antal deltagere
0
Status
Kontakt skolen

Fag til kurset


IT og produktionsstyring for medarbejdere

Skolefagkode: 45361
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 950,00 kr.
Pris for ledige: 2828,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2828,50 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På kurset lærer du at anvende virksomhedens IT til at søge og registrere informationer om et produktionsgrundlag. Du lærer også at identificere flaskehalse og rette op på disse i produktionsplanen.

Indhold:
Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til at indhente informationer om et produkti-onsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapaci-tet. Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, her-under identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktionsordrer. Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug. Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate.

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874