Elevråd

Elevdemokrati og samarbejdet med eleverne om hverdagen og skolens udvikling er vigtigt for Roskilde Tekniske Skole

 


HTX Roskilde

Der er tre faste elevudvalg på gymnasiet:

  • elevrådet (arbejdsmiljøudvalget)
  • fredagscaféudvalget 
  • festudvalget

Elevrådet består typisk af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. På skolen er der en elevrådsstøttelærer, som ”elevrødderne” kan trække på, og som støtter op omkring elevrådets arbejde. I studiekompetencetimerne er der bl.a. mulighed for at drøfte arbejdsmiljøet.

Vil du være med?

Fredagscafé- og festudvalget består af frivillige, så find formanden for udvalgene, hvis du får lyst til at være med.


Erhvervsuddannelserne (eud/eux)

Roskilde Tekniske Skole har både lokale elevråd og et fælleselevråd, som har repræsentanter i skolens bestyrelse.

Fælleselevråd

Roskilde Tekniske Skole har et fælles elevråd med elevrødder fra alle skolens uddannelsesafdelinger.

Fælleselevrådet mødes to gange årligt og drøfter fælles tiltag for alle skolens elever, samt mulige temaer hvor eleverne kan få indflydelse på deres hverdag på skolen. Kvalitetschefen er ansvarlig for de fælles elevrådsmøder og alle de lokale elevrådsstøttelærere deltager også, så det videre arbejde forankres lokalt.

Fælleselevrådet udpeger to repræsentanter til skolens bestyrelse samt to suppleanter.

Lokale elevråd

På alle uddannelsesafdelinger er der lokale elevråd. Elevrådsrepræsentanterne vælges i august måned, og det tilstræbes, at alle grundforløbshold har 2 repræsentanter i det lokale elevråd.

Det lokale elevråd inddrages i temaer og beslutninger vedrørende de lokale forhold på adressen og i uddannelsernes udvikling. Den lokale ledelse udpeger områder, hvor elevrådet har indflydelse.

Elevrådsstøttelærere

Hver afdeling har én eller flere elevrådsstøttelærere, som er ansvarlige for udpegningen af elevrødder fra grundforløbsklasserne. Skolen forsøger også at få repræsentanter, der går på hovedforløbene.

Elevrådsstøttelærerne indkalder og dokumenterer elevrådsmøder efter behov - dog minimum fire gange årligt.

Elevrådsstøttelærerne deltager i to årlige fællesmøder for gruppen, indkaldt af kvalitetschefen.

Vil du være med i elevrådet?

Kontakt din lokale elevrådsstøttelærer.

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden