Studieretninger 2020-2021

For dig, der startede i 1.g i august 2020 

Her finder du navne og beskrivelser på de studieretninger, der blev udbudt i skoleåret 2020-2021.Studieretninger 2020-2021

Bioteknologi

Bioteknologi A - Matematik A 

Kort om studieretningen

Studieretningen Bioteknologi er for dig, der er interesseret i matematik og bioteknologi, og som er nysgerrig på spørgsmål som fx:

 • Hvad er en DNA-profil?
 • Hvordan er vi opbygget, og hvordan fungerer vores organer?
 • Hvordan gensplejser man en bakterie, og hvad kan det bruges til?

Studieretningen

Vi ses ofte iført hvide kitler og briller i gang med forsøg i laboratoriet, men både før og efter forsøgene skal der tænkes, læses, regnes og skrives – vi kombinerer praksis og teori i en større sammenhæng.

I bioteknologi tager vi udgangspunkt i cellebiologi og undersøger, hvordan en celle er opbygget, hvordan celler kan styres, og hvordan vi kan anvende denne viden til nye opfindelser til gavn for mennesket og naturen.

Temaer kan fx være:

 • Krop og sundhed
 • DNA og cellefabrikker
 • Mikroorganismer – de gode og de onde

Du skal lære grundlæggende biologi i tæt samspil med kemi. Vi beskæftiger os med anatomi, fysiologi, økologi, biokemi, mikrobiologi, gensplejsning, stamceller, undersøgelser af DNA og andre områder inden for bioteknologien. Matematik anvendes ofte til analyse af større datasæt.

Vi arbejder tværfagligt med andre fag, fx kan vi arbejde med nerve­systemet og indlæring, hvor elever selv designer og udfører forsøg, der undersøger forskellige faktorers indflydelse på koncentrationsevnen, og derefter anvender den opnåede viden til at skrive en kronik i dansk om emnet.

Videreuddannelse

Studieretningen giver adgang til næsten alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik – og er især velegnet forud for uddannelser som fx:

 • Medicin
 • Veterinærmedicin
 • Sygeplejerske
 • Tandlæge
 • Bioanalytiker
 • Biologi
 • Biokemi
 • Farmaci
 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Teknologi
 • Levnedsmidler
 • Miljøvidenskab
 • Bioinformatik og systembiologi
 • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Bioteknologi A
 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Samfundsfag C
 • Kommunikation/IT C eller Informatik C

Valgfag

 • 2 C-fag - eller - 1 C-fag + 1 løft

 

Design

Teknologi A - Design B 

Kort om studieretningen

Studieretningen Design er for dig, der er optaget af, hvordan man arbejder professionelt med design og det kreative, og som er interesseret i at finde svar på:

 • Kan et grimt produkt være godt design?
 • Hvad er sammenhængen mellem et produkts udformning, og måden det bruges på?
 • Hvordan gøres teknologiske løsninger brugervenlige? 

Studieretningen

Vi ses ofte i gang med at udvikle eller fremstille ting. Du vil udvikle dine evner til at se kreative løsninger på konkrete problemstillinger. Du lærer at arbejde problemorienteret og at udvikle, visualisere og fremstille produkter, som fx er designet til at sikre en god brugeroplevelse.

Du vil blive trænet i at bruge innovative og kreative metoder i en struktureret udviklingsproces i teorilokalerne og at fremstille produkterne i værksteder og laboratorier.

I design arbejder vi med idegenerering, visualisering og modeller af fysiske produkter, rum og kommunikationsmedier: fx piktogrammer, logoer, plakater og skiltning.

I teknologi tager den innovative udviklingsproces udgangspunkt i en analyse af samfundsmæssige problemstillinger og ender med fremstilling af produktet i værksteder og laboratorier.

Temaer kan fx være:

 • Roskilde Festival og bæredygtighed
 • Unge og sikkerhed
 • Ergonomi og håndredskaber
 • Hjælpemidler

Videreuddannelse

Studieretningen er et oplagt valg, hvis du har et ønske om at arbejde med design, innovation og produktudvikling – og ruster dig samtidig til en bred vifte af andre fremtidsmuligheder:

 • Arkitekt
 • Produktdesigner
 • Produktudvikler
 • Designteknolog
 • Bygningskonstruktør
 • Oplevelsesteknolog
 • Digitale medier og design
 • Grafisk designer
 • Multimediedesigner
 • Energiteknolog

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Teknologi A
 • Design B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Informatik C

Valgfag

 • 1 C-fag + 1 løft

 

Digitalt design

Kommunikation/IT A - Design B

Kort om studieretningen

Studieretningen Digitalt design er for dig, der vil arbejde professionelt med grafisk design og interaktive oplevelser – og som er interesseret i at finde svar på:

 • Hvordan udvikler man et stærkt og genkendeligt grafisk udtryk?
 • Hvordan kan man skabe værdi med virtual reality?
 • Kan man få folk til at ændre adfærd gennem design – og hvordan?
 • Hvordan kommer man fra idé til produkt?

Studieretningen

Digitalt design er for dig, der vil arbejde professionelt med grafisk design og interaktive oplevelser. Fokus er på visuel og interaktiv kommunikation. Gennem opgaver/projekter skal du skabe løsninger og oplevelser for forskellige målgrupper i forbindelse med branding, infografik, visualisering, brugergrænseflader, web- og softwaredesign.

I kommunikation/IT ser vi på tekniske, kommunikative og designmæssige aspekter ved produktion af websites, film, logoer, reklamekampagner, computerspil, apps m.m.

I vores MediaLab lærer du at anvende teorier og metoder inden for grafisk design, kommunikation og system­udvikling samt at bruge it-værktøjer til 3D-rendering, billed­redigering, tegning, layout og kodning. Du kommer til at beskæftige med begreber som fx informationsarkitektur, målgruppeanalyse og kommunikationsstrategi.

I design ser vi på kommunikationsdesign: piktogrammer, logoer, farvesætninger, grafiske profiler, skiltning, informations- og reklamemateriale. Vi arbejder med design af fysiske produkter og rumlige forhold – og får styr på designprocessen fra det første brief til sidste prototype og præsentationsmodel.

Temaer kan fx være:

 • Grafisk identitet
 • Oplevelsesdesign
 • Virtuelle landskaber
 • Wayfinding og nudging

Videreuddannelse

Studieretningen giver adgang til mange forskellige videregående uddannelser, men du opnår særligt gode forudsætninger for at læse videre på universitetet, kunstakademierne og designskolerne inden for bl.a.

 • Design
 • Medier
 • IT
 • Grafisk design
 • Illustration
 • Animation
 • Kommunikation

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Kommunikation/IT A
 • Design B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C

Valgfag

 • 2 C-fag - eller - 1 løft

 

Fysikkens verden

Fysik A - Matematik A

Kort om studieretningen

Studieretningen Fysikkens verden er for dig, der er interesseret i matematik og fysik, og som er nysgerrig på spørgsmål som fx:

 • Hvorfor kan en ballon flyve?
 • Hvorfor er LED-pærer bedre end glødelamper?
 • Hvordan virker et batteri?
 • Hvordan bruger man fysik til forudsigelser fx af klimaet?
 • Hvordan hænger formler og ligninger sammen med virkeligheden??

Studieretningen

I Fysikkens verden får du mulighed for teste dine idéer ved at gå i dybden med eksperimenter, naturlove og beregninger. Ønsker du også at finde logiske forklaringer på naturfænomener, er det her, du får faglige udfordringer og kan fordybe dig i dine interesser sammen med andre unge.

Matematik og fysik er naturvidenskabelige fag, som danner baggrund for mange formler og beskrivelser af verdenen. Flere banebrydende idéer og løsninger på samfundsmæssige og teknologiske problemer stammer fra ideer og betragtninger, gjort af store kreative personligheder inden for naturvidenskaben.

Vi sætter de naturvidenskabelige opdagelser i perspektiv og bruger dem i praksis i projekter – ofte sammen med andre fag som teknologi og kemi.

Temaer kan fx være:

 • Dimensionering og konstruktion af en varmluftsballon
 • Måling af luftmodstandskoefficienter
 • Planlægning af præcisionsskud
 • Byg et batteri og mål dets egenskaber
 • Målinger af motorers virkningsgrad
 • Hvordan oplagres energi fra solceller og vindmøller

Videreuddannelse

Studieretningen giver dig et solidt grundlag for at læse videre på:

 • alle naturvidenskabelige uddannelser
 • alle ingeniøruddannelser
 • medicin m.m.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Fysik A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Informatik C

Valgfag

 • 2 C-fag + 1 løft

 

Game design

Kommunikation/IT A - Programmering B

Kort om studieretningen

Studieretningen Game design er for dig, der vil arbejde professionelt med udvikling af computerspil – og som er interesseret i at finde svar på:

 • Hvordan computerspil udvikles og programmeres?
 • Hvordan grafiske virkemidler underbygge historiefortælling og interaktion?
 • Hvordan styres udviklingsprocessen fra idé til design og videre til prototype og release?

Studieretningen

Du kommer til at arbejde med de værktøjer og fremgangsmåder, der er relevante for udvikling af spil og digitale medier – fra idé til prototype og release. Fx målgruppeanalyse, lyd og grafik, game feel, game physics, engines, systemudvikling.

Matematik A, som er valgfag, kræves på de fleste videregående IT-uddannelser og er en forudsætning for spiludvikling. Vi ser på kasteparabler ved skud, cirkler ved eksplosioner, forskydninger rundt i et 2D- eller 3D-univers og laver statistikker til gamescore.

I kommunikation/IT arbejder vi med tekniske, designmæssige og kommunikationsmæssige aspekter ved spil og computerbaserede medier.

I programmering lærer du at kode til spil, fx visualisering af en bevægelse i 2D eller 3D, men også selve logikken bag spilhistorien.

Projekter kan fx være:

 • Design et læringsspil: Målgruppeanalyse, design, programmering, brugertest
 • Beskriv en rumlig figur matematisk ved formler og tegn den i programmering
 • Lav et 3D-eventyrspil: en fortælling med udfordringer for din spilkarakter, planlæg processen, udvikl spilverdenen med realistiske omgivelser og bevægelser

Videreuddannelse

Studieretningen giver dig et solidt grundlag for at læse videre på IT-Universitetet eller Aalborg Universitet, København til fx:

 • Spiludvikler
 • Programmør
 • Ingeniør
 • Multimediedesigner
 • Datalogi
 • Bachelor/cand.it

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Kommunikation/IT A
 • Programmering B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C

Valgfag

 • 2 C-fag - eller - 1 løft

 

Kemiens verden

Kemi A - Matematik A

Kort om studieretningen

Studieretningen Kemiens verden er for dig, der er interesseret i matematik og kemi, og som er nysgerrig på spørgsmål som fx:

 • Hvordan fremstiller man duftstoffer, og hvad bruges de til?
 • Hvordan beskrives en molekylestruktur vha. matematik – og hvorfor?
 • Hvordan kan matematik beskrive medicinmængder i kroppen, og hvad bruger man det til?
 • Madlavning og kemi – hvordan hænger det sammen?

Studieretningen

I kemi vil du selv designe eksperimenter og lære at forholde dig til resultaterne. Du får viden om, hvordan atomer bliver til kemiske stoffer og lærer at forstå deres egenskaber.
Du kommer til at arbejde med, hvordan man fremstiller nye syntetiske stoffer og udvinder forskellige nyttige stoffer fra naturmaterialer.

Det er ikke kun kemi, du skal arbejde med, men i høj grad også matematik.

I matematik arbejder du både med løsninger af praktiske problemer og med forståelse og brug af grafer til at vise sammenhænge. Fx skal du anvende rumlig geometri til at regne på molekylers opbygning og funktioner, samt modeller til at beskrive nedbrydning af giftstoffer.

Kombinerer du studieretningen med teknikfaget Proces, levnedsmiddel og sundhed, har du skabt en uddannelse med et grundlag i kemi, der ikke overgås noget sted i de danske gymnasieuddannelser.

Projekter kan fx være:

 • Kriminalteknik
 • Forurening og miljøkemi
 • Reaktionshastigheder og grafteori
 • Omdannelse af medicin i kroppen
 • Fødevarer – med og uden tilsætningsstoffer

Videreuddannelse

Studieretningen er ideel for dig, der drømmer om at blive:

 • Læge
 • Laborant
 • Farmaceut
 • Konservator
 • Retskemiker
 • Sygeplejerske
 • Kemiingeniør
 • Retsmediciner
 • Cand.scient. i matematik, kemi eller biokemi

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Kemi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Informatik C

Valgfag

 • 2 C-fag + 1 løft

 

Krop og sundhed

Bioteknologi A - Idræt B

Kort om studieretningen

Studieretningen Krop og sundhed er for dig, der er interesseret i bioteknologi og idræt, og som finder samarbejdet mellem hjernen og kroppen spændende - og som er nysgerrig på spørgsmål som fx:

 • Hvad er stamceller?
 • Hvordan er kroppen opbygget, hvordan fungerer den, og hvordan kan den bryde sammen?
 • Hvordan samarbejder hjernen og kroppen?

Studieretningen

I bioteknologi skal du bl.a. undersøge, hvordan vi kan anvende vores kemiske og biologiske viden i forbindelse med sygdomsforebyggelse og -behandling, miljøforbedringer og produktion af forskellige produkter.

Netop derfor er biokemi, cellebiologi, mikrobiologi, gensplejsning, stamcelleforskning og undersøgelser af DNA centrale områder for os.

Det er dog ikke kun bioteknologi du skal arbejde med, men i høj grad også idræt.

I idræt opbygger du praktisk erfaring, både med tekniske og taktiske færdigheder, i såvel individuelle som kollektive idrætsdiscipliner. Du får forståelse af, hvordan du udformer træningsprogrammer til forskellige målgrupper, og du får et indblik i idrætten som et historisk og kulturelt fænomen.

Projekter kan fx være:

 • Kroppen
 • Gensplejsning
 • Måling af fysiologiske faktorer

Videreuddannelse

Studieretningen giver direkte adgang til uddannelser som fx:

 • Idræt
 • Pædagog
 • Sygeplejerske

Vælger du matematik A som valgfag, vil du også opnå adgang til naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser som:

 • Biologi
 • Medicin
 • Biokemi
 • Farmaci
 • Bioanalytiker
 • Veterinærmedicin
 • Civilingeniøruddannelser i bioteknologi, kemi m.m.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Bioteknologi A
 • Idræt B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Samfundsfag C
 • Kommunikation/IT C eller Informatik C

Valgfag

 • 1 C-fag - eller - 1 løft

 

Kommunikation

Kommunikation/IT A - Samfundsfag B

Kort om studieretningen

Studieretningen Kommunikation er for dig, der har en særlig interesse i samtidens medielandskab, og hvordan man kommunikerer målrettet - og som er nysgerrig på spørgsmål som fx:

 • Hvordan skaber man bedst vedkommende og effektiv kommunikation?
 • Hvordan planlægger, udvikler og styrer man udviklingsarbejdet frem mod det færdige produkt?

Studieretningen

Vi arbejder med spændende kommunika­tionstemaer som fx branding, journalistik, markedsføring, underholdning, politisk kommunikation og kommunikationsstrategier.

Du skal lære at foretage relevante undersøgelser og analyser af målgrupper, samfundsforhold og kulturelle fænomener. Resultaterne bruger du til at designe, planlægge og producere kommunikationsprodukter.

I kommunikation/IT arbejder du med film, billeder, lyd, interaktive og sociale medier, og hvordan man skaber vedkommende og effektiv kommunikation. Du lærer at:

 • At planlægge, udvikle og styre udviklingsarbejdet frem mod det færdige produkt
 • At benytte virkemidler inden for billedsprog, filmæstetik, lyd, grafik og fortælleteknik i forbindelse med digitale og trykte medier
 • At forstå kommunikationsmæssige aspekter som fx målgruppeanalyse, strategi og effekt

Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold, samt hvordan teknologierne påvirker samfundsudviklingen. Du lærer, hvordan du:
undersøger og forstår, hvad der rører sig socialt, politisk og økonomisk
målretter kommunikation, vha. sociale medier og strategiske kampagner m.m.

Projekter kan fx være:

 • Online identitet
 • Politisk kampagne
 • Storytelling i markedsføring

Videreuddannelse

Studieretningen åbner dørene til uddannelser som fx:

 • Producer
 • Medialogy
 • Journalistik
 • Cand.comm.
 • Multimediedesign
 • Film- og medievidenskab
 • Tv- og medietilrettelæggelse
 • Kommunikation og digitale medier

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Kommunikation/IT A
 • Samfundsfag B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C

Valgfag

 • 1 C-fag + 1 løft

 

Modeller og app-udvikling

Matematik A - Programmering B

Kort om studieretningen

Studieretningen Modeller og app-udvikling henvender sig til dig, der både synes, at matematik er spændende, og som er interesseret i at udvikle applikationer på computeren - og som er nysgerrig på spørgsmål som fx:

 • Hvordan kan man producere en model i matematik, der bl.a. kan bruges til at forudsige fremtiden?
 • Hvorledes udvikler og producerer man sit eget computerspil?
 • På hvilke måder kan man visualisere matematik og løse umulige ligninger med et selvudviklet IT-program?

Studieretningen

Studieretningen henvender sig til dig, der både synes, at matematik er spændende, og som er interesseret i at udvikle applikationer på computeren.

Vi arbejder fx med:

 • Spil
 • Simulering
 • Styring af robotter
 • Modeller til beskrivelse af virkeligheden

Fagene på studieretningen er tonet i forhold til anvendelsen af IT, og hvordan den både påvirker og påvirkes af samfundet.

Projekter kan fx være:

 • Produktion af matematiske modeller til at beskrive dele af virkeligheden
 • Spiludvikling med anvendelse af kasteparabler
 • Appudvikling til forskellige platforme som fx: Android, iOS, Windows og Linux

Videreuddannelse

Modeller & appudvikling er et godt valg, hvis du allerede nu ved, at du vil uddanne dig inden for IT-området, fx uddannelser som:

 • Ingeniør
 • Programmør
 • Webudvikler
 • Computer­animator

Har du endnu ikke taget beslutningen, er den også et godt valg. Studieretningen vil ruste dig bredt, da IT allerede nu er integreret i næsten alle professioner.

Det vil være oplagt at vælge informatik B, så du får et endnu bredere kendskab til IT-teknologi.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Programmering B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Informatik C

Valgfag

 • 1 C-fag + 1 løft

 

Sundhed

Matematik A - Biologi B

Kort om studieretningen

Sundhed er for dig, der er nysgerrig på spørgsmål som:

 • Hvordan er mennesket opbygget, og hvordan virker vores organer?
 • Hvordan kan bakteriers vækst beskrives med grafer, og hvad kan det anvendes til?
 • Fødevarer påvirker min fysiske form og indlæring – men i hvor høj grad og hvordan?
 • Hvad kan vi som individer og samfund anvende DNA-profiler til?

Studieretningen

I biologi skal der fx opnås viden om kroppens funktioner inden for sundhed og sygdomme.

Du skal bl.a. undersøge bæredygtig udvikling og aktuelle miljøproblemer, både på teoretisk vis i klasseværelset og i form af faktiske forsøg i laboratorier og naturen.

I matematik arbejder vi bredt, fx skal du arbejde med:

 • Anvendelse af teori om funktioner og grafer til løsning af problemer i virkeligheden
 • Forståelse og brug af matematiske modeller

Man kan fx bruge funktioner og modeller til at beskrive – og derved forebygge – hvordan sygdomsepidemier udvikler sig.

Projekter kan fx være:

 • Krop og sundhed
 • Iltoptagelse og motion
 • Hjernen: Funktion og læring
 • Antibiotika og multiresistente bakterier

Videreuddannelse

Drømmer du om at arbejde med sundhed i alle mulige afskygninger, så er denne studieretning lige noget for dig, da du bl.a. kan uddanne dig til:

 • Læge
 • Laborant
 • Bioanalytiker
 • Fysioterapeut
 • Kemiingeniør
 • Sygeplejerske
 • Cand.scient. i matematik, biologi og kemi

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Fag

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Biologi B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Samfundsfag C
 • Informatik C

Valgfag

 • 2 C-fag + 1 løft

 


Vi kan hjælpe dig

Tove Rasmussen
Tove Rasmussen
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 htxvejledning@rts.dk
Anne Katrine Jønsson
Anne Katrine Jønsson
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 htxvejledning@rts.dk

 

Udskriv