Studieretninger 2016-2017

For dig, der startede i august 2016 og nu går i 3.g

Her finder du navne og beskrivelser på de studieretninger, der blev udbudt i skoleåret 2016-2017.Studieretninger 2016-2017

Bioteknologi og filosofi

Bioteknologi A - Matematik A - Filosofi C

Kort om studieretningen

Studieretningen bioteknologi og filosofi er lige noget for dig, hvis du ofte funderer over følgende typer af spørgsmål:

 • Hvad er stamceller og hvad kan de bruges til?
 • Hvordan fungerer menneskets organsystemer?
 • Hvordan gensplejser man en bakterie? 
 • Hvad er en DNA-profil?

Fag m.m.

Studieretningen Bioteknologi og filosofi henvender sig til dig, som er interesseret i, hvordan vi kan bruge vores biologiske og kemiske viden til forskning, analyse, produktion, miljøbeskyttelse og sygdomsforebyggelse og -behandling.

Bioteknologi tager udgangspunkt i biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. Matematik er et væsentlig fag i sig selv, men matematiske kompetencer er også en forudsætning, når man arbejder med bioteknologi og hører derfor naturligt til i denne studieretning.

I faget filosofi stilles eksistentielle og etiske spørgsmål som forholder sig bl.a. til problemstillinger inden for bioteknologien.

Eksempler på temaer

 • Gensplejsning
 • Testning af GMO
 • Forurening og miljøkemi
 • Hjernemad

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Kommunikation/it og design

Kommunikation/it A - Engelsk A - Design C

Kort om studieretningen

Studieretningen Kommunikation/it og design henvender sig til dig, hvis du ofte går og tumler med følgende typer af spørgsmål:

 • Hvordan designer man effektivt kommunikation til et internationalt publikum?
 • Hvad betyder globaliseringen for medieproduktion?
 • Hvad skal der til for at kommunikation og samarbejde på tværs af kulturelle og geografiske skel kan lykkes?

Fag m.m.

Studieretningen Kommunikation/it og design henvender sig til unge, som er interesseret i kommunikation og it, design samt innovation og iværksætteri, og som gerne vil koble denne interesse til faget engelsk.

Du vil komme til at arbejde med sprog, tekster, kommunikation, interaktion og teknologi på et teoretisk og i høj grad praktisk plan. Engelsk arbejdes med som kommunikationsmiddel og som middel til forståelse og formidling af kultur-, samfunds-, teknologiske og naturvidenskabelige forhold.

Eksempler på temaer

 • Web 2.0 og 3D
 • Politisk kommunikation
 • Markedsføring og brugeroplevelse
 • Spiludvikling

Videreuddannelse

Studieretningen kommunikation/it og design er et oplagt valg, hvis du ønsker at arbejde med design og innovation på et senere tidspunkt. Men studieretningen ruster dig også til en bred vifte af andre fremtidsmuligheder.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Kommunikation/it og innovation

Kommunikation/it A - Design B - Innovation C

Kort om studieretningen

Studieretningen Kommunikation/it og innovation er lige noget for dig, hvis du ofte går og funderer over følgende typer af spørgsmål:

 • Hvad er Web 2.0 og 3D?
 • Hvordan skaber man en god brugergrænseflade?
 • Hvordan kan man skabe innovative processer til at fremme udviklingen af et produkt?

Fag m.m.

Studieretningen Kommunikation/it og innovation henvender sig til dig, der har interesse for it, medieverdenen, formgivning og produktudvikling. Med design og innovation kommer det i høj grad til at handle om værdiskabelse gennem nye ideer og en forståelse af samtiden og fremtiden.  

I denne studieretning vil du bl.a. få praktisk og teoretisk viden inden for brugen af computeren, sociale medier og hvordan det påvirker din dagligdag.

Grafisk design, webteknologier og udviklingsmetoder er også en vigtig del af denne studieretning, og du vil især komme til at arbejde med kampagner og andre kommunikationsopgaver.

Du vil herudover møde praktiske eksempler på, hvordan designovervejelser er en del af kommunikations- og it-udviklingen.

Eksempler på temaer

 • Gamification i markedsføring
 • Online formidling af serviceydelser
 • Oplevelsesdesign til formidling af videnskabeligt stof
 • Udvikling af byrum

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Matematik og it

Matematik A - Informationsteknologi B - Programmering C

Kort om studieretningen

Studieretningen Matematik og it er lige noget for dig, hvis du ofte går og funderer over følgende typer af spørgsmål:

 • Kan man lave en model i matematik, som kan bruges til at forudsige fremtiden?
 • Hvordan kan man udvikle sit eget computerspil?
 • Hvordan kan man bruge it til at visualisere matematik og løse umulige ligninger?

Fag m.m.

Studieretningen Matematik og it henvender sig til dig, der er interesseret i computere/it og synes matematik er spændende. Du vil bl.a. komme til at beskæftige dig med udvikling og anvendelse af IT-produkter.

Matematik og it er et oplagt valg, hvis du allerede har et ønske om at uddanne dig indenfor it-området eller arbejde med it på et senere tidspunkt, for eksempel som ingeniør, programmør, webudvikler, spiludvikler eller computeranimator. Men studieretningen vil også ruste dig til en bred vifte af andre fremtidsmuligheder. It er integreret i næsten alle professioner i dag. 

I fagene på denne studieretning vil man mærke en toning af fagene i forhold til anvendelsen af it og it's påvirkning af samfundet. Der vil være mulighed for tværfagligt samarbejde med it som omdrejningspunkt. 

Eksempler på temaer

 • Lave matematiske modeller til at beskrive dele af virkeligheden
 • Spiludvikling med anvendelse af kasteparabler
 • Udvikling af måleudstyr til dataopsamling

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Science og filosofi

Matematik A - Fysik A - Filosofi C

Kort om studieretningen

Studieretningen Science og filosofi er lige noget for dig, hvis du ofte funderer over følgende typer af spørgsmål:

 • Hvorfor flyver en ballon?
 • Hvorfor er LED-pærer bedre end glødelamper?
 • Hvordan kan man lave en klimamodel uden at have en ekstra planet at lave forsøg med?
 • Hvad betyder "videnskabeligt bevist" egentlig?

Fag m.m.

Hvis du er nysgerrig, kan lide at regne og beregne, skiller tingene ad for at forstå, hvordan de virker, og ønsker at finde logiske forklaringer på fænomener, så er Science og filosofi-studieretningen lige noget for dig.

Matematik og fysik er naturvidenskabelige fag, som danner baggrund for mange formler og beskrivelser af verdenen. Flere store videnskabsfolk inden for naturvidenskab har også kastet sig ud i mere filosofiske betragtninger, og derfor er filosofi en del af denne studieretning, da de filosofiske overvejelser kan sætte de naturvidenskabelige landvindinger i perspektiv.

Eksempler på temaer

 • Dimensionering og konstruktion af en varmluftsballon
 • Måling af luftmodstandskoefficienter
 • Planlægning af præcisionsskud
 • Hvor varm kan en cykelpumpe blive?

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Science og psykologi

Matematik A - Biologi B - Psykologi C

Kort om studieretningen

Studieretningen Science og psykologi er lige noget for dig, hvis du ofte går og funderer over følgende typer af spørgsmål:

 • Hvad har matematik med DNA-molekylet at gøre?
 • Hvordan påvirker min fysiske form min psyke?
 • Hvor stor betydning har biologien og psyken for mine præstationer? 
 • Hvordan udvikler mikroorganismer sig under optimale vækstbetingelser?

Fag m.m.

Studieretningen Science og psykologi henvender sig til dig, der synes at matematik, biologi og psykologi og er spændende. I denne studieretning vil du få praktisk og teoretisk viden inden for biologiens anvendelse og teoretisk viden om psykologiens betydning for individets psyke.

Matematik arbejder både med anvendelse af matematik til løsning problemer i virkeligheden, og med forståelse og brug af abstrakte begreber og sammenhænge. Begge dele er vigtige indenfor teknik og naturvidenskab. 

Du vil herudover møde praktiske eksempler på, hvordan de naturvidenskabelige og sundhedsmæssige problemstillinger påvirker dig psykisk og omvendt.

Eksempler på temaer

 • E-colibakteriers vækst - logistisk vækst
 • Forbrænding af alkohol
 • Iltoptagelse i forbindelse med motion
 • Enzymer og deres anvendelse
 • Vin- og ølfremstilling

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Science og sundhed

Kemi A - Biologi B - Psykologi C

Kort om studieretningen

Studieretningen Science og sundhed er lige noget for dig, hvis du ofte funderer over følgende typer af spørgsmål:

 • Hvad er en DNA-profil, og hvad kan mikroorganismer bruges til?
 • Hvordan virker enzymer, og hvorfor gør de tøjet rent?
 • Hvordan fremstilles enzymer?
 • Hvilket stof er det virkningsfulde i en hovedpinetablet, og hvordan fremstiller man det?

Fag m.m.

I studieretningen Science og sundhed får du teoretisk og praktisk viden inden for kemiens og biologiens anvendelse og betydning i produktionen, naturen og for menneskets sundhed.

Du vil selv få mulighed for at designe og planlægge eksperimenter, at forholde dig kritisk til anvendelsen af bioteknologi.

Du vil også møde praktiske eksempler på, hvordan psykologiske overvejelser er en del af de naturvidenskabelige og sundhedsmæssige problemstillinger.

Eksempler på temaer

 • Forurening og miljøkemi
 • Vin- og ølfremstilling
 • Hjernemad
 • Fødevarer – med eller uden tilsætningsstoffer
 • Lægemidler og lægemiddelproduktion i Danmark

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Teknologi og design

Teknologi A - Design B - Innovation C

Kort om studieretningen

Studieretningen Teknologi og design henvender sig til dig, hvis du ofte går og tumler med følgende typer af spørgsmål:

 • Hvordan kan jeg skabe teknologiske løsninger, som er brugervenlig?
 • Hvordan ser et flot produkt ud?
 • Hvorfor bliver nogle produkter til klassikere?

Fag m.m.

Studieretningen Teknologi og design henvender sig til unge, som er interesseret i design og innovation, og som gerne vil koble denne interesse til faget teknologi. 

I studieretningen skal du skabe teknologiske løsninger på mange forskellige konkrete problemstillinger. Du vil blive trænet i at se kreative løsninger på konkrete problemstillinger. Du lærer at arbejde problemorienteret og udvikle produkter, som fx er designet til at sikre god brugeroplevelse.

Du vil undervejs i studieretningen udvikler dine innovative og kreative evner og arbejder praktisk med løsningsmuligheder i værksteder og laboratorier.

Eksempler på temaer

 • Alt i design til hus og have
 • Ældre- og hjælpemiddelteknologi
 • Børn og sikkerhed

Videreuddannelse

Studieretningen Teknologi og design er et oplagt valg, hvis du ønsker at uddanne dig inden for design eller arbejde med design og innovation på et senere tidspunkt. Men studieretningen kan også ruste dig til en bred vifte af andre fremtidsmuligheder.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 

Teknologi og it

Teknologi A - Informationsteknologi B - Programmering C

Kort om studieretningen

Studieretningen Teknologi og it henvender sig til dig, hvis du ofte går og tumler med følgende typer af spørgsmål:

 • Hvordan kan jeg løse en problemstilling ved hjælp af teknologiske løsninger?
 • Hvordan kan jeg udvikle it-produkter?
 • Hvordan kan jeg starte min egen it-virksomhed?

Fag m.m.

Studieretningen Teknologi og it henvender sig til dig, der er interesseret i computere/it, og som gerne vil koble denne interesse til faget teknologi.

I studieretningen skal du skabe teknologiske løsninger på mange forskellige konkrete problemstillinger. Du vil blive trænet i at se nye muligheder/løsninger på konkrete samfundsmæssige problemer. Du lærer at bore i problemerne og analysere dem.

Du vil undervejs i studieretningen udvikle dine innovative og kreative evner og arbejde praktisk med løsningsmuligheder i værksteder og laboratorier samt træne iværksætteri og opstart af egen produktion.

Eksempler på temaer

 • Robotteknologi
 • Brugervenligt design
 • Spiludvikling

Videreuddannelse

Studieretningen Teknologi og it er et oplagt valg, hvis du ønsker at uddanne dig inden for it-området eller arbejde med it på et senere tidspunkt. Men studieretningen kan også ruste dig til en bred vifte af andre fremtidsmuligheder.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Download

 


Vi kan hjælpe dig

Mette Hoffmann Morville
Mette Hoffmann Morville
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 mhm@rts.dk
Tove Rasmussen
Tove Rasmussen
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 tra@rts.dk

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden