Studieretninger 2018-2019

For dig, der startede i 1.g i august 2018 

Her finder du navne og beskrivelser på de studieretninger, der blev udbudt i skoleåret 2018-2019.Studieretninger 2018-2019

Bioteknologi

Bioteknologi A - Matematik A 

Kort om studieretningen

Er du interesseret i matematik, bioteknologi og synes, at nedenstående spørgsmål er interessante, så er Bioteknologi noget for dig:

 • Hvad er en DNA-profil?
 • Hvad er stamceller, og hvad kan de bruges til?
 • Hvordan gensplejser man en bakterie?

Fag m.m.

Vi ses ofte iført hvide kitler og briller i gang med forsøg i laboratoriet, men både før og efter forsøgene skal der tænkes, læses, regnes og skrives. Således kombinerer vi praksis og teori i en større sammenhæng.

Vi tager udgangspunkt i cellebiologi og undersøger, hvordan en celle er opbygget, hvordan celler kan styres, og hvordan vi så kan anvende denne viden til nye opfindelser til gavn for mennesket og naturen.

Du skal lære grundlæggende kemi og biologi, oftest i tæt samspil, og der vil være tværfaglige projekter, hvor andre fag er involveret. Fx måler vi i forbindelse med projekt ”Krop og sundhed” en række fysiologiske faktorer (blodtryk, kondital, kropsfedt, lungefunktion). Resultaterne anvender vi i matematik, hvor vi analyserer de indsamlede datasæt. Herudover beskæftiger vi os med biokemi, mikrobiologi, gensplejsning, stamceller, undersøgelser af DNA og andre områder inden for bioteknologien.

Eksempler på temaer

 • Gensplejsning
 • Hjernemad
 • Testning af GMO

Videreuddannelse

Studieretningen giver adgang til næsten alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik, men den er især velegnet, hvis du vil være godt forberedt til uddannelser som fx medicin, dyrlæge, sygeplejerske, bioanalytiker, biologi, biokemi, farmaci, bioteknologi, kemi, teknologi, levnedsmidler og miljø.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Mulighed for Student med hest

Er du interesseret i heste, har du på denne studieretning mulighed for at vælge forløbet Student med hest - her kombinerer din gymnasiale uddannelse med tid og rum til at udleve din interesse for heste.

 

Design

Teknologi A - Design B 

Kort om studieretningen

Studieretningen Design henvender sig til dig, hvis du interesserer dig for følgende typer af spørgsmål:

 • Hvordan kan jeg skabe teknologiske løsninger, som er brugervenlige?
 • Hvordan ser et flot produkt ud?
 • Hvorfor bliver nogle produkter til klassikere?  

Fag m.m.

I Design skal du skabe teknologiske løsninger på mange forskellige konkrete problemstillinger. Du vil blive trænet i at se kreative løsninger på konkrete problemstillinger. Du lærer at arbejde problemorienteret og udvikle produkter, som fx er designet til at sikre god brugeroplevelse.

Du vil udvikle dine innovative og kreative evner og arbejder praktisk med løsningsmuligheder i værksteder og laboratorier.

Design henvender sig til unge, som er interesseret i design og innovation, og som gerne vil koble denne interesse til faget teknologi.

Eksempler på temaer

 • Roskilde Festival og bæredygtighed
 • Unge og sikkerhed
 • Alt i design til hus og have
 • Ældre- og hjælpemiddelteknologi

Videreuddannelse

Design er et oplagt valg, hvis du ønsker at uddanne dig inden for design eller arbejde med design og innovation på et senere tidspunkt. Men Design kan også ruste dig til en bred vifte af andre fremtidsmuligheder.

Med denne studieretning vil du være klar til uddannelser som: Designteknologi, oplevelsesteknologi, digitale medier og design, arkitekt, multimediedesigner, bygningskonstruktør, energiteknologi m.m.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Design og kommunikation

Kommunikation/IT A - Design B

Kort om studieretningen

Du skal vælge Design og Kommunikation, hvis du gerne vil have svar på:

 • Hvordan kan man bruge computeren til at gøre en forskel inden for design og kommunikation?
 • Hvordan kan man styre kreative processer?
 • Hvordan skaber man meningsfyldt design?

Fag m.m.

Design og kommunikation har særligt fokus på IT-baserede kommunikationsløsninger og designmæssige kompetencer. Du vil få et praktisk og teoretisk indblik i, hvordan software, medieprodukter, hverdagsgenstande og arkitektur bliver til - og hvordan det kan få værdi ude i verden.

Med faget Kommunikation/IT kommer du til at arbejde med de tekniske, designmæssige og kommunikationsmæssige aspekter ved IT-baseret kommunikation.

I faget Design skal du arbejde inden for de tre designområder: produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser, herunder arkitektur. Du vil opnå viden og færdigheder, så du kan analysere og vurdere det design, du møder i din omverden.

Eksempler på temaer

 • Oplevelsesdesign - hvordan skaber man en totaloplevelse af et fremmed sted ved bl.a. at benytte vejr- og geodata?
 • Spildynamisk markedsføring - hvordan udvikler vi en miljøorganisations webplatform, så den bedre understøtter rekruttering og fundraising, fx ved at integrere spildesign og sociale medier?
 • Det inviterende uderum - hvordan gør man et sted interessant at opholde sig, ved brug af kommunikation, design og arkitektur?

Videreuddannelse

Studieretningen Design er især velegnet til uddannelser som: Arkitektur, Design, Softwareudvikling, Digitalt design, Journalistik, Iværksætteri, Kommunikation (Cand. Kom), Cand. IT, Medialogi. HumTEK, Oplevelsesdesign.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Fysikkens verden

Fysik A - Matematik A

Kort om studieretningen

I Fysikkens verden interesserer vi os for følgende typer af spørgsmål:

 • Hvorfor kan en ballon flyve?
 • Hvorfor er LED-pærer bedre end glødelamper?
 • Hvordan virker et batteri?
 • Hvad betyder ”videnskabeligt bevist” egentlig?

Fag m.m.

I Fysikkens verden kan du arbejde med spørgsmål, som du er nysgerrig på. Du får mulighed for at eksperimentere, beregne og gå i dybden, hvor du tester dine idéer for at forstå, hvordan de virker. Ønsker du også at finde logiske forklaringer på fænomener, så er det her, du får faglige udfordringer og kan fordybe dig i dine interesser i samarbejde med andre unge.

Matematik og fysik er naturvidenskabelige fag, som danner baggrund for mange formler og beskrivelser af verdenen, og som har været med til at skabe løsninger. Flere store videnskabsfolk inden for naturvidenskab har også kastet sig ud i mere filosofiske, samfundsmæssige og teknologiske betragtninger, hvor deres interesse og kreativitet har bidraget til idéer og løsninger.

Vi sætter de naturvidenskabelige opdagelser i perspektiv og bruger dem i praksis i projekter, ofte sammen med andre fag som teknologi og kemi.

Eksempler på temaer

 • Dimensionering og konstruktion af en varmluftsballon
 • Måling af luftmodstandskoefficienter
 • Planlægning af præcisionsskud
 • Byg et batteri og mål dets egenskaber

Videreuddannelse

Studieretningen Fysikkens verden giver dig adgang til alle de naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin osv. og giver dig et solidt grundlag at læse videre på.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Kemiens verden

Kemi A - Matematik A

Kort om studieretningen

I studieretningen Kemiens verden er vi nysgerrige på spørgsmål som:

 • Hvordan kan vi fremstille duftstoffer?
 • Hvordan kan man beskrive en molekylestruktur vha. matematik?
 • Hvordan kan man med matematik beskrive medicinmængde i kroppen?
 • Hvordan hænger viden om kemi sammen med madlavning?

Fag m.m.

Drømmer du om at blive farmaceut, ingeniør eller cand.scient. i matematik, kemi eller biokemi? Har du lyst til at læse retsmedicin, retskemi, til læge, sygeplejerske, laborant eller måske konservator? Så er kemiens verden noget for dig.

I kemi vil du selv kunne designe dine egne eksperimenter og lære at forholde dig til resultaterne. Du vil også få viden om, hvordan atomer bliver til kemiske stoffer og forstå stoffernes egenskaber. Vi vil arbejde med, hvordan man kan fremstille nye syntetiske stoffer og udvinde flere forskellige nyttige stoffer fra naturmaterialer.

Matematik arbejder både med løsning af praktiske problemer og med forståelse og brug af grafer til at vise sammenhænge. For eksempel kan vi bruge rumlig geometri til at regne på molekylers opbygning og funktioner, og modeller til at beskrive nedbrydning af giftstoffer.

Kombinerer du Kemiens verden med teknikfaget Proces, Levnedsmiddel og Sundhed, ja så har du valgt en uddannelse med et grundlag i kemi, der ikke overgås noget sted i den danske gymmasieverden.

Eksempler på temaer

 • Kriminalteknik (CSI)
 • Reaktionshastigheder og grafteori
 • Fødevarer - med og uden tilsætningsstoffer
 • Forurening og miljøkemi
 • Omdannelse af medicin i kroppen

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Krop og sundhed

Bioteknologi A - Idræt B

Kort om studieretningen

Hvis du er interesseret i bioteknologi og idræt og finder nedenstående spørgsmål spændende, er Krop og sundhed sikkert noget for dig:

 • Hvad er stamceller, og hvad kan de bruges til?
 • Hvordan fungerer kroppen?
 • Hvordan gensplejser man en bakterie?

Fag m.m.

I bioteknologi ser vi på, hvordan vi kan anvende vores kemiske og biologiske viden i forbindelse med sygdomsforebyggelse og -behandling, miljøforbedringer og produktion af forskellige produkter. Derfor er biokemi, cellebiologi, mikrobiologi, gensplejsning, stamceller og undersøgelser af DNA centrale områder for os.

I idræt får du praktisk erfaring, både med tekniske og taktiske færdigheder i såvel individuelle som kollektive idrætsdiscipliner, samt forståelse af hvordan du udformer træningsprogrammer til forskellige målgrupper. Du får også et indblik i idrætten som et historisk og kulturelt fænomen.

Ud over samarbejdsprojekter i bioteknologi og idræt, vil andre fag også blive inddraget i studieretningens projekter. Fx måler vi i projektet ”Krop og sundhed” en række fysiologiske faktorer (blodtryk, kondital, kropsfedt, lungefunktion) samt udarbejder en sundhedsprofil.

Eksempler på temaer

 • Gensplejsning
 • Måling af fysiologiske faktorer
 • Kroppen

Videreuddannelse

Studieretningen Krop og sundhed giver direkte adgang til følgende typer af uddannelser: sygeplejerske, pædagog og idræt. Vælger du matematik A som valgfag, giver den også adgang til sundhedsvidenskabelige uddannelser som fx medicin, dyrlæge, bioanalytiker, biologi, biokemi, farmaci samt civilingeniøruddannelser i bioteknologi, kemi m.m.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Mulighed for Student med hest

Er du interesseret i heste, har du på denne studieretning mulighed for at vælge forløbet Student med hest - her kombinerer din gymnasiale uddannelse med tid og rum til at udleve din interesse for heste.

 

Modeller og app-udvikling

Matematik A - Programmering B

Kort om studieretningen

Studieretningen Modeller og app-udvikling er lige noget for dig, hvis du er interesseret i følgende typer af spørgsmål:

 • Kan man lave en model i matematik, som kan bruges til at forudsige fremtiden?
 • Hvordan udvikler man sit eget computerspil?
 • Hvordan visualiserer man matematik og løser umulige ligninger?

Fag m.m.

Studieretningen henvender sig til dig, der synes, at matematik er spændende, og som er interesseret i at udvikle applikationer til computeren, fx spil, simulering, styring af robotter og modeller til beskrivelse af virkeligheden.

I fagene på studieretningen vil du mærke en toning i forhold til anvendelsen af IT og IT's påvirkning af samfundet. Det vil være oplagt at tilvælge informatik på B-niveau, hvis du ønsker at få et mere bredt kendskab til IT-teknologi.

Eksempler på temaer

 • Lave matematiske modeller til at beskrive dele af virkeligheden
 • Spiludvikling med anvendelse af kasteparabler
 • App-udvikling til forskellige platforme som f.eks. Android, iOS, Windows og Linux

Videreuddannelse

Modeller og app-udvikling er et oplagt valg, hvis du allerede nu ved, at du gerne vil uddanne dig inden for IT-området eller at arbejde med IT på et senere tidspunkt, fx som ingeniør, programmør, webudvikler eller computeranimator. Studieretningen vil desuden ruste dig bredt, da IT er integreret i næsten alle professioner i dag.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Samfund og kommunikation

Kommunikation/IT A - Samfundsfag B

Kort om studieretningen

Du skal vælge Samfund og kommunikation, hvis du finder nedenstående spørgsmål spændende og gerne vil finde svarene:

 • Hvordan kan computeren blive et redskab til at skabe vedkommende og effektiv kommunikation lokalt som globalt?
 • Hvordan udvikler man teknologi, der gør en forskel i samfundet?
 • Hvordan navigerer man kompetent i den virkelighed, man møder og interagerer med i de forskellige medier?
 • Hvordan fungerer sociale, interaktive og andre medieplatforme, og hvad gør de?

Fag m.m.

Studieretningen har med sin fagkombination særlig fokus på forståelse af samfund, medier samt de tekniske udfordringer ved udvikling af kvalificerede kommunikationsløsninger.

Du kommer til at arbejde praktisk med computerbaserede medier og med en række designmæssige udfordringer inden for forskellige områder. Du vil få gode erfaringer med at arbejde med tekst, grafik, interaktion, filmæstetik og billeder i en meningsfyldt sammenhæng med omverdenen - både den nære og den globale.

Eksempler på temaer

 • Reportage fra udlandet (i forbindelse med studietur)
 • Kampagner og strategisk kommunikation
 • Demokrati og sociale medier

Videreuddannelse

Med Samfund og kommunikation vil du blive forberedt til at studere inden for disse områder: Journalistik, Kommunikation (Cand.Kom), Sociologi, Samfundsvidenskab, Statskundskab, Informationsarkitektur, Design, Softwareudvikling, Digitalt design, Iværksætteri, Cand. IT, Medialogi. HumTEK, Interaktionsdesign, Oplevelsesdesign.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Software og kommunikation

Kommunikation/IT A - Programmering B

Kort om studieretningen

Du skal vælge Samfund og kommunikation, hvis du finder nedenstående spørgsmål spændende og gerne vil finde svarene:

 • Hvordan kan computeren blive et redskab til at skabe vedkommende og effektiv kommunikation lokalt som globalt?
 • Hvordan udvikler man teknologi, der gør en forskel i samfundet?
 • Hvordan navigerer man kompetent i den virkelighed, man møder og interagerer med i de forskellige medier?
 • Hvordan fungerer sociale, interaktive og andre medieplatforme, og hvad gør de?

Fag m.m.

Studieretningen har med sin fagkombination særlig fokus på forståelse af samfund, medier samt de tekniske udfordringer ved udvikling af kvalificerede kommunikationsløsninger.

Du kommer til at arbejde praktisk med computerbaserede medier og med en række designmæssige udfordringer inden for forskellige områder. Du vil få gode erfaringer med at arbejde med tekst, grafik, interaktion, filmæstetik og billeder i en meningsfyldt sammenhæng med omverdenen - både den nære og den globale.

Eksempler på temaer

 • Reportage fra udlandet (i forbindelse med studietur)
 • Kampagner og strategisk kommunikation
 • Demokrati og sociale medier

Videreuddannelse

Med Samfund og kommunikation vil du blive forberedt til at studere inden for disse områder: Journalistik, Kommunikation (Cand.Kom), Sociologi, Samfundsvidenskab, Statskundskab, Informationsarkitektur, Design, Softwareudvikling, Digitalt design, Iværksætteri, Cand. IT, Medialogi. HumTEK, Interaktionsdesign, Oplevelsesdesign.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Sundhed

Matematik A - Biologi B

Kort om studieretningen

Sundhed er for dig, der er nysgerrig på spørgsmål som:

 • Hvordan er mennesket bygget, og hvordan virker vores organer?
 • Hvordan kan bakteriers vækst beskrives med grafer?
 • Hvordan påvirker fødevarer min fysiske form og min læring?
 • Hvad kan vi og samfundet anvende DNA-profiler til?

Fag m.m.

Drømmer du om at blive kemiingeniør, læge eller cand. scient. i matematik, biologi, kemi eller har du lyst til at blive fysioterapeut, laborant, sygeplejerske eller måske bioanalytiker? Så er sundhed noget for dig.

I biologi får du blandt andet viden om kroppens funktioner, inden for både sundhed og sygdomme. Vi ser også på bæredygtig udvikling og aktuelle miljøproblemer, og vi arbejder med projekter både i klasseværelset og i laboratoriet.

Matematik arbejder både med anvendelse af teori om funktioner og grafer til løsning af problemer i virkeligheden og med forståelse og brug af matematiske modeller. Fx kan man bruge funktioner og modeller til at beskrive, hvordan sygdomsepidemier udvikler sig.

Eksempler på temaer

 • Krop og sundhed
 • Antibiotika og multiresistente bakterier
 • Iltoptagelse og motion
 • Hjernen - funktion og læring

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 

Teknologi

Teknologi A - Matematik A

Kort om studieretningen

Teknologi er lige noget for dig, hvis du interesserer dig for følgende typer af spørgsmål:

 • Hvordan bygger jeg den optimale båd, og hvordan får jeg fremdrift i den?
 • Hvordan bygger jeg den optimale ballon og af hvilke materialer?
 • Hvordan anvender jeg matematikken kreativt i fremtidens design?
 • Hvordan indgår matematikken i teknologisk udvikling?

Fag m.m.

Matematik indgår rigtigt mange steder i den teknologi, der omgiver dig, og skaber det samfund, du skal eksistere i, både nu, i morgen og langt ud i fremtiden.

Teknologi løser mange samfundsmæssige problemer, og der har været anvendt matematiske modeller til at beskrive omfanget af disse samfundsmæssige problemstillinger. Tænk blot på de gigantiske IT-modeller, der beskriver morgendagens vejr eller fremtidens klimaproblemer.

I Teknologi skaber vi ny og bedre teknologi med naturvidenskabelig afsæt. Så hvis du er nysgerrig, kan lide at tænke kreativt samt regne og beregne, så er studieretningen Teknologi lige noget for dig.

Eksempler på temaer

 • Dimensioner og konstruktion af varmluftsballoner
 • Byg en båd og få den til at sejle
 • De energioptimale bygninger
 • Brugertilpassede liggestole

Videreuddannelse

Med Teknologi vil du få adgang til mange af de naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser og tekniske uddannelser.

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til. Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:
 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 


Vi kan hjælpe dig

Tove Rasmussen
Tove Rasmussen
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 htxvejledning@rts.dk
Anne Katrine Jønsson
Anne Katrine Jønsson
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 htxvejledning@rts.dk

 

Udskriv

HTX Roskildes logo

HTX Roskilde er del af Roskilde Tekniske Skole.

Find os

HTX Roskilde
Pulsen 4, 4000 Roskilde

Google Maps
Læs om adressen

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874