Brobygning

For 9. og 10. klasse

Få et kig ind i uddannelserne

I 9. og 10. klasse kan du komme i brobygning på Roskilde Tekniske Skole, hvor du får indtryk og oplevelser, som du kan bruge, når du skal træffe dit uddannelsesvalg. Du kommer på besøg på uddannelserne på skolens adresser og får et indblik i, hvad det vil sige at være elev på skolen.


Hvad får eleverne ud af det?

Vi prøver at tilrettelægge vores brobygningskurser, så du både får set og prøvet nogle af de praktiske opgaver, som findes i uddannelsen, og får information og mulighed for at stille spørgsmål om uddannelserne til eleverne på skolen, underviserne og vejledere.

Hvad går det ud på?

Folkeskoleeleverne kommer rundt på uddannelserne, og formålet er at give et så virkelighedsnært billeder af, hvad det vil sige at tage en uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

Brobygningskurser

Vi tilbyder brobygningskurser inden for følgende områder:

Hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 Gartner, dyrepasser og anlægsgartner (Vilvorde, Køgevej 131)
 Dyr og landbrug (Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde)
 Dyr og landbrug (eud/eux) (Landbrugsskolen Sjælland, Høng)

Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

 Murer, struktør og anlægsgartner (Vilvorde, Køgevej 131)
 Det levende byggeri (Søndre Mellemvej 2-4)
 Teknik og energi (Pulsen 2)
 Metal og mekanik (Pulsen 2)
 Det digitale design (Pulsen 8)

Eux og htx

 Eux-uddannelsen (Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 8)
 Htx-uddannelsen (HTX Roskilde, Pulsen 4)
 ASF-linjen på htx-uddannelsen (HTX Roskilde, Pulsen 4)

Øvrige

 Byggeriet og dets fag - special, uge 48

Mest for folkeskolelærere og UU-vejledere

Elever skal deltage aktivt og engageret i hele brobygningskurset for at få det fulde udbytte. 

Elever skal følge Roskilde Tekniske Skoles regler, mens de er i brobygning. Vær særlig opmærksom på vore regler for sygemelding, samt at vi på flere af vore forløb har særlige regler for påklædning:

 Roskilde Tekniske Skoles regler

Arrangeres af

Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med UU-centre.

Hvor, hvornår og tilmelding

Brobygningskurserne kan bookes af folkeskoler. Kontakt din lokale UU-vejleder.

Forløbene afholdes på:
en af skolens adresser (se pdf'er under afsnittet Brobygningskurser)

Få mere at vide...

Kommunikationschef Jacob Christiansen er overordnet ansvarlig for indskolingsområdet. 

Skolen har desuden en række indskolingskoordinatorer (se pdf'er under afsnittet Brobygningskurser).

Jacob Christiansen
Jacob Christiansen
Kommunikationschef
 22686790
 jac@rts.dk

 

 

Udskriv