Udlægningsaftaler og udliciteringsaftaler

Roskilde Tekniske Skole gennemfører kursusforløb i samarbejde med andre skoler og private udbydere.

Udlånte uddannelser

Afholdelse af kurser, hvor Roskilde Tekniske Skole er godkendt skole, og kurser afholdes af anden udbyder:

 Udlånte uddannelser - dynamisk oversigt 

 Udlagt undervisning 2020 

 Udlagt undervisning 2019 

Indlånte uddannelser

Afholdelse af kurser, hvor anden udbyder er godkendt, og undervisning er udlagt til Roskilde Tekniske Skole:

 Lånte uddannelser - dynamisk oversigt 

 Indlånt undervisning 2020  

Udlicitering

 Kontrakter for udliciteret undervisning 2020

 Kontrakter for udliciteret undervisning 2019

 

 

Udskriv