Hvad skal du lave til efteråret? // Start din erhvervsuddannelse i august

Kurser og efteruddannelse

Vi hjælper gerne virksomheder med kompetenceafklaring og med at skræddersy en kursuspakke, så den passer netop til det behov, som findes i din virksomhed.

Incorrect syntax near ')'.

Server Error in '/' Application.

Incorrect syntax near ')'.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Incorrect syntax near ')'.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near ')'.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +2030802
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +5009584
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() +234
  System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +2275
  System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() +33
  System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() +86
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +311
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) +987
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) +162
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +32
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +141
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) +12
  System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +10
  System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +144
  System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +166
  System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) +115
  DBManager.DataFetcher.GetActivityNames(String institutionKey, String[] aktivitetsIds) in C:\VSTS\Kursusmodulet\Release\DBManager\DataFetcher.cs:278
  SektornetProcessor.SektornetResultProcessor.HentAktiviteterKunMedHoldliste(String institutionKey, String[] aktivitetIds, Boolean kunFremtidige, Boolean hentHoldDetaljer) +31
  Site.Controllers.InstitutionController.ForsideKommendeLedige() +3611
  Site.Controllers.InstitutionController.Kursusmodul() +3574
  lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) +62
  System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) +17
  System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +188
  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +27
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass42.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__41() +28
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass8`1.<BeginSynchronous>b__7(IAsyncResult _) +12
  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +50
  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) +29
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass39.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__33() +59
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass4f.<InvokeActionMethodFilterAsynchronously>b__49() +240
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass37.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__36(IAsyncResult asyncResult) +12
  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +50
  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) +31
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass2a.<BeginInvokeAction>b__20() +23
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass25.<BeginInvokeAction>b__22(IAsyncResult asyncResult) +128
  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +50
  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) +26
  System.Web.Mvc.<>c__DisplayClass1d.<BeginExecuteCore>b__18(IAsyncResult asyncResult) +14
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar) +25
  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +55
  System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) +41
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar) +25
  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +55
  System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) +28
  System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) +10
  System.Web.Mvc.<>c__DisplayClass8.<BeginProcessRequest>b__3(IAsyncResult asyncResult) +28
  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar) +25
  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.End() +55
  System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) +30
  System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result) +9
  System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +8836913
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +184


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.1

Opkvalificering og kompetente medarbejdere

Roskilde Tekniske Skole tilbyder masser af muligheder for virksomheden, som ønsker kompetente medarbejdere, uanset om det handler om ”de hårde” faglige kompetencer eller ”de bløde kurser”, som klæder medarbejderen bedre på til at udvikle sig i hverdagen og skabe et bedre og mere professionelt arbejdsklima i virksomheden.

Skræddersyede kurser og kompetenceafklaring

Vores medarbejdere hjælper gerne virksomheder med kompetenceafklaring og med at skræddersy en kursuspakke, så den passer netop til det behov, som findes i din virksomhed.

Kontakt os

Nøgletal - AMU, kurser og efteruddannelse

Beståelse, gennemførelse (AMU) (nøgletal)

Tilfredhed (AMU) (målinger)

Tilfredhedsmåling - arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Roskilde Tekniske Skole undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus.

Viskvalitet.dk

Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.

Kursisttilfredshed

Kursisttilfredshed - fordelt på spørgsmål:

 Resultat for hele 2018 
 Resultat for 4. kvartal 2018 

Kursisttilfredshed - fordelt på uddannelsesområder:

 Resultat for hele 2018 
 Resultat for 4. kvartal 2018 

Kursisttilfredshed - fordelt på mål:

 Resultat for hele 2018 
 Resultat for 4. kvartal 2018

Virksomhedstilfredshed

Virksomhedstilfredshed - fordelt på spørgsmål:

 Resultat for hele 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for 4. kvartal 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)

Virksomhedstilfredshed - fordelt på uddannelsesområder:

 Resultat for hele 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for 4. kvartal 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)

Virksomhedstilfredshed - fordelt på mål:

 Resultat for hele 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)
 Resultat for 4. kvartal 2018 (ingen data for Roskilde Tekniske Skole)

Se også

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder amu, kurser og efteruddannelse:
Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden